ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ศศิ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ศศิ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ศศิ  (  Sasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  (  ที่ซึ่งมีกระต่าย  )  

ศศิกุล  (  Sasikul  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดังจันทร์  

ศศิกมล  (  Sasikamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงามดั่งจันทร์  

ศศิกนก  (  Sasikanok  )  แปลว่า  ทองงามดั่งจันทร์  

ศศิกาญจน์  ( Sasikan  )  แปลว่า  ทองงามดั่งจันทร์  

ศศิกัญญา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

ศศิกันยา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

ศศิกัลยา  (  Sasikanlaya  )  แปลว่า   นางงามดั่งจันทร์  

ศศิกนิษฐ์  (  Sasikanis  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์  

ศศิกนิฏฐ์  (  Sasikanit  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์  

ศศิกนิฎฐ์  (  Sasikanid  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์  

ศศิขนิษฐ์  (  Sasikhanis  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์  

ศศิขนิฏฐ์  (  Sasikhanit  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์   

ศศิขนิฎฐ์  (  Sasikhanid  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์  

ศศิญาดา  (  Sasiyada  )  แปลว่า  จันทร์แห่งนักปราชญ์  

ศศิญาตา  (  Sasiyata  )  แปลว่า  จันทร์แห่งนักปราชญ์  

ศศิทิพย์  (  Sasithip  ,  Sasitip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา  

ศศิธิดา  (  Sasitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งจันทร์  

ศศิธร   (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศินันท์  (  Sasinan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งความยินดี  

ศศินรี  (  Sasinaree  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

ศศินาฏ  (  Sasinat  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

ศศินาถ  (  Sasinath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งจันทร์  

ศศินิภา  (  Sasinipa  )  แปลว่า  เสมอจันทร์  

ศศินภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศินุช  (  Sasinuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์  

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศิประไพ  (  Sasiprapai  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

ศศิพันธุ์  (  Sasipan  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

ศศิพรรณ  (  Sasipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทร์  

ศศิพร  (  Sasiporn  )  แปลว่า  จันทร์นำสุขมาให้  

ศศิพัชร์  (  Sasipach  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  

ศศิภรณ์  (  Sasiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดวงจันทร์  

ศศิมณี  (  Sasimanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เพชรจันทรา  

ศศิรัชนี  (  Sasiratchanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศิรุจา  (  Sasiruja  )  แปลว่า  สว่างดั่งจันทร์  

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทร์  

ศศิวลัย  (  Sasiwalai  )  แปลว่า  กำไลจันทรา  

ศศิวัลยา  (  Sasiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

เครือศศิ   (  Kruasasi  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

จารุศศิ  (  Jarusasi  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

จุฑาศศิ  (  Jutasasi  )  แปลว่า  มงกุฏจันทร์  ,  ปิ่นจันทร์  

จิรศศิ  (  Jirasasi  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนดั่งจันทร์  

ฐิติศศิ  (  Thitisasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ดำรงอยู่  

ดุจศศิ  (  Dujsasi  )  แปลว่า  เหมือนดวงจันทร์  

ประดุจศศิ  (  Pradujsasi  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ