เครือชื่อผู้หญิง

        เครือชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น  

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  ไม้เถา  

เครือกนา  (  Kuakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

เครือกนก  (  Kruakanok  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

เครือกาญจน์   (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

เครือกานต์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

เครือกมล  (  Kruakamol  ,  Kruakamon  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื้อสายบัว  

เครือกนิษฐา  (  Kruakanista  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

เครือกนิฏฐา  (  Kruakanitta  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

เครือกนิฎฐา  (  Kruakanidta  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

เครือกัญญา  (  Kruakanya  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม  

เครือกันยา  (  Kruakanya  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม  

เครือกัลยา  (  Kruakanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม  

เครือกัตติกา  (  Kruakattika  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวลูกไก่  

เครือขจี  (  Kruakhajee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

เครือขวัญ  (  Kruakhwan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ  

เครือขนิษฐา  (  Kruakhanista  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

เครือขนิฏฐา  (  Kruakhanitta  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

เครือขนิฎฐา  (  Kruakhanidta  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

เครือจิตรา  (  Kruajittra  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม  

เครือจันทรา  (  Kruajantra  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

เครือจรัส  (  Kruajaras  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

เครือจุไร  (  Kruajurai  )  แปลว่า  เชื้อสายไรผมงาม  

เครือจุรี  (  Kruajuree  )  แปลว่า  เชื้อสายมีด  

เครือไฉไล  (  Kruachailai  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

เครือชนา  (  Kruachana  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

เครือชไม  (  Kruachamai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

เครือโชติรส  (  Kruachotiros  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชรน้ำงาม  

เครือชนิกา  (  Kruachanika  )  แปลว่า  เชื้อสายแม่  

เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  เชื้อสายพ่อ  

เครือชามา  (  Kruachama  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง  

เครือธิดา  (  Kruatida  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง  

เครือญาดา  (  Kruayada  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

เครือญาตา  (  Kruayata  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

เครือณัฏฐา  (  Kruanatta  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

เครือดนุ  (  Kruadanu  )  แปลว่า  เชื้อสายฉัน  

เครือดนุชา  (  Kruadanucha  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง  

เครือดนยา  (  Kruadanaya  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง  

เครือดาริกา  (  Kruadarika  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว  

เครือดารา  (  Kruadara  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว  

เครือทิพย์  (  Kruathip  ,  Kruatip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา  

เครือทิชา  (  Kruaticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

เครือทิพา  (  Kruatipa  )  แปลว่า  เชื้อสายวัน  ,  วันแห่งเชื้อสาย  

เครือทิวา  (  Kruatiwa  ,  Kruativa  )  แปลว่า  เชื้อสายวัน  ,  วันแห่งเชื้อสาย  

เครือนรี  (  Kruanaree  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง  

เครือนัดดา  (  Kruanadda  )  แปลว่า  เชื้อสายหลาน  

เครือปนัดดา  (  Kruapanadda  )  แปลว่า  เชื้อสายเหลน  

เครือนิภา  (  Kruanipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยเชื้อสาย 

เครือนุช  (  Kruanuch  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

เครือเนตร  (  Kruanet  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำทาง  

เครือบุษรา  (  Kruabutsara  ,  Kruabussara  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเหลือง  

เครือเบญจมาศ  (  Kruabenjamas  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกเบญจมาศ  

เครือประไพ  (  Kruaprapai  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

เครือประภา  (  Kruaprapa  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแสงสว่าง  

เครือผกา  (  Kruaphaka  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

เครือผกาย  (  Kruaphakie  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว  

เครือพิชญา  (  Kruapitchaya  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

เครือพัชรา  (  Kruapatchara  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

เครือพัชรี  (  Kruapatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

เครือพัชรินทร์  (  Kruapatcharin  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชรพระอินทร์  

เครือไพลิน  (  Kruapailin  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีน้ำเงิน  

เครือภัทรา  (  Kruapattra  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก  ,  เชื้อสายเจริญ  

เครือภัสรา  (  Kruapassara  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแสงสว่าง  

เครือมัตติกา  (  Kruamattika  )  แปลว่า  เชื้อสายดินเหนียว  

เครือมัลลิกา  (  Kruamallika  ,  Kruamanlika  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกมะลิ  

เครือมัศยา  (  Kruamassaya  ,  Kruamatsaya  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา  

เครือมาดา  (  Kruamada  )  แปลว่า  เชื้อสายแม่  

เครือมาตา  (  Kruamata  )  แปลว่า  เชื้อสายแม่  

เครือมณี  (  Kruamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

เครือมยุรา  (  Kruamayura  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

เครือมยุรี  (  Kruamayaree  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง  

เครือมานิตา  (  Kruamanita  )  แปลว่า  เชื้อสายที่มีคนนับถือ  

เครือมาศ  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

เครือมาส  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

เครือเมธาวี  (  Kruametawee  ,  Kruametavee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

เครือยุพา  (  Kruayupa  )  แปลว่า  เชื้อสายสาว  

เครือรพี  (  Kruarapee  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

เครือรวี  (  Kruarawee  ,  Kruaravee  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

เครือรำไพ  (  Kruarampai  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

เครือรัชนี  (  Kruaratchanee  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งราตรี  

เครือรัศมี  (  Kruaratsamee  )  แปลว่า  เชื้อสายแสงสว่าง  

เครือรัตนา  (  Kruarattana  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  ,  เชื้อสายแก้ว  

เครือรุจิรา  (  Kruarujira  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

เครือเรขา  (  Kruarekha  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

เครือฤทัย  (  Kruarutai  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  

เครือลดา  (  Krualada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

เครือลออ  (  Krualaor  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

เครือวัชรา  (  Kruawatchara  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

เครือวัชรี  (  Kruawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

เครือวรรณ  (  Kruawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเชื้อสาย  

เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

เครือวัลลี  (  Kruawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

เครือศศินา  (  Kruasasina  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทรา  

เครือโศภิษฐ์  (  Kruasopis  )  แปลว่า  เชื้อสายงามยิ่ง  

เครือสกาว  (  Kruasakao  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  

เครือสินี  (  Kruasinee  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม  

เครืออโณทัย  (  Kruaanotai  )  แปลว่า  เชื้อสายอาทิตย์แรกขึ้น  

เครืออนงค์  (  Kruaanong  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม  

เครืออัปสร  (  Kruaabsorn  )  แปลว่า  เชื้อสายนางฟ้า  

เครืออำไพ  (  Kruaampai  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

เครืออุษา  (  Kruausa  )  แปลว่า  เชื้อสายแสงเงินแสงทอง  ,  เชื้อสายเช้าตรู่  

เครืออุไร  (  Kruaurai  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

เครืออาภา  (  Kruaarpa  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

พันธุ์เครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

พรรณเครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ