เกตุชื่อผู้หญิง

       เกตุชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  สิ่งอันรุ่งเรือง  ,  เปลวไฟ  ,  ดาวหาง  ,  ดาวตก  ,  ผู้นำ  ,  ตะเกียง , 

เวลากลางวัน  ,  ประธาน  

เกตุกนา  (  Ketkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความรุ่งเรือง  

เกตุกนิษฐ์  (  Ketkanis  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

เกตุกนิฏฐ์  (  Ketkanit  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

เกตุกนิฎฐ์  (  Ketkanid  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

เกตุกัญญา  (  Ketkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

เกตุกันยา  (  Ketkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

เกตุกัลยา  (  Ketkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

เกตุกานต์  (  Ketkan  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง  

เกตุกาญจน์  (  Ketkan  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดั่งทอง  

เกตุขนิษฐ์  (  Ketkhanis  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

เกตุขนิฏฐ์  (  Ketkhanit  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

เกตุขนิฎฐ์  (  Ketkhanid  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

เกตุจินดา  (  Ketjinda  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดมีความรุ่งเรือง  

เกตุจิตรา  (  Ketjittra  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงดงาม  

เกตุชามา  (  Ketchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีความรุ่งเรือง  

เกตุชไม  (  Ketchamai  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองทั้งคู่  

เกตุชีวัน  (  Ketcheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตมีความรุ่งเรือง  

เกตุญาดา  (  Ketyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความรุ่งเรือง  

เกตุญาตา  (  Ketyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

เกตุดารา  (  Ketdara  )  แปลว่า  ดาวหาง  

เกตุทิพย์  (  Kettip  ,  Ketthip  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองเป็นของเทวดา  

เกตุทิพา  (  Kettipa  )  แปลว่า  วันแห่งความรุ่งเรือง  

เกตุทิวา  (  Kettiwa  )  แปลว่า  วันแห่งความรุ่งเรือง  

เกตุธิดา  (  Kettida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง  

เกตุธีรญา  (  Ketteeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

เกตุนภา  (  Ketnapa  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความรุ่งเรือง  

เกตุพรรณราย  (  Ketpannarie  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามรุ่งเรือง  

เกตุพิมล  (  Ketpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  

เกตุพิชญา  (  Ketpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

เกตุมณี  (  Ketmanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

เกตุรัชนี  (  Ketratchanee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองแห่งราตรี  

เกตุอนงค์  (  Ketanong  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

เกตุอัปสร  (  Ketabsorn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดั่งนางฟ้า  

เกตุอาภา  (  Ketarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง  

เครือเกตุ  (  Kruaket  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง   

จารุเกตุ  (  Jaruket  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความรุ่งเรือง  

จิรเกตุ  (  Jiraket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองยั่งยืน  

ชนาเกตุ  (  Chanaket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  

ชไมเกตุ  (  Chamaiket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองทั้งคู่  

ฐิติเกตุ  (  Thitiket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดำรงอยู่  

ณัฏฐเกตุ  (  Nattaket  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

ดนุเกตุ  (  Danuket  )  แปลว่า  ฉันมีความรุ่งเรือง   

ทิชาเกตุ  (  Tichaket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  

ประไพเกตุ  (  Prapaiket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  

ประภาเกตุ  (  Prapaket  )  แปลว่า  แสงแห่งความรุ่งเรือง  

ผกาเกตุ  (  Phakaket  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความรุ่งเรือง  

พิมพ์เกตุ  (  Pimket  )  แปลว่า  ผู้มีรูปรุ่งเรือง  

พัชราเกตุ  (  Patcharaket  )  แปลว่า  เพชรแห่งความรุ่งเรือง  

ภัสราเกตุ   (  Passaraket  ,  Patsaraket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นแสงสว่าง  

รัตนาเกตุ  (  Rattanaket  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

รุจิราเกตุ  (  Rujiraket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  

สกาวเกตุ  (  Sakaoket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองที่สะอาด  

สุวเกตุ  (  Suwaket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ