ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ประ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ประ มีดังนี้  อาทิเช่น  

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป  ,  แสงที่กระจายออกไป  

ประกายกุล  (  Prakiekul  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

ประกายกานต์  (  Prakiekan  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไปอันเป็นที่รัก  

ประกายแก้ว  (  Prakiekaeo  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงรุ้งที่กระจายออกไป  

ประกายพัชร์  (  Prakiepach  )  แปลว่า  แสงสีรุ้งที่กระจายออกไป  

ประกายพร  (  Prakieporn  )  แปลว่า  แสงแห่งพรที่กระจายออกไป  

ประกายภรณ์  (  Prakieporn  )  แปลว่า  แสงเครื่องประดับที่กระจายออกไป  

ประกายภัสร์  (  Prakiepas  ,  Prakiepat  )  แปลว่า  แสงสว่างที่กระจายออกไป  

ประกายภัทร์  (  Prakiepat  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกงาม  

พิมพ์ประกาย  (  Pimprakie  )  เหมือนแสงที่กระจายออกไป  

เพ็ญประกาย  (  Penprakie  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงที่กระจายออกไป  

ประจบ  (  Prajob  )  แปลว่า  ครบ  ,  ถ้วน  ,  บรรจบ  

ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้  

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ดี  ,  ละเอียด  

ประดับ  (  Pradab )  แปลว่า  ตกแต่ง  ,  แต่ง  

ประดุจ  (  Praduj  ,  Pradut  )  แปลว่า  เหมือน  ,  ดัง  ,  เช่น  

ประดุจกุล  (  Pradujkul  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ประดุจแก้ว  (  Pradujkaeo  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจพัชรา  (  Pradujpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจพิชญา  (  Pradujpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ประดุจเพชร  (  Pradujpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจภรณ์  (  Pradujporn  )  แปลว่า  เหมือนเครื่องประดับ  

ประดุจสินี  (  Pradujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ประดุจสุดา  (  Pradujsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

ประดุจอาภา  (  Pradujarpa  )  แปลว่า  เหมือนแสงสว่าง  

ประนอม  (  Pranom  , Pranorm  )  แปลว่า  ทำการปรองดอง  ,  อะลุ้มอล่วย  

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประไพกุล  (  Prapaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

ประไพกานดา   (  Prapaikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

ประไพญาดา  (  Prapaiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประไพญาตา  (  Prapaiyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประไพธิดา  (  Prapaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ประไพนุช  (  Prapainuch  )  แปลว่า  น้องงาม  

ประไพนาถ  (  Prapainath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งงาม  

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม  

ประไพณัฐ  (  Papainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประไพณัฏฐ์  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ประไพสุดา  (  Prapaisuda  )  แปลว่า  นางงาม  

ประไพลักษณ์  (  Prapailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

ประไพอัปสร  (  Prapaiabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม  

ประไพอร  (  Prapaiorn  )  แปลว่า  นางงาม  

ฐิติประไพ  (  Thitiprapai  )  แปลว่า  งามดำรงอยู่  

ดนุประไพ  (  Danuprapai  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดุจประไพ  (  Dujprapai  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสงไฟ  ,  แสง  

ประภากุล  (  Prapakul  )  แปลว่า  เชื้อสายแสงสว่าง  

ประภากานต์  (  Prapakan  )  แปลว่า  แสงอันเป็นที่รัก  

ประภากาญจน์  (  Prapakan  )  แปลว่า  แสงทอง  

ประภากนก   (  Prapakanok  )  แปลว่า  แสงทอง  

ประภาจันทร์  (  Prapajan  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

ประภาชามา  (  Prapachama  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งลูกหญิง  

ประภาชไม  (  Prapachamai  )  แปลว่า  แสงสว่างทั้งคู่  

ประภาญาดา  (  Prapayada  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

ประภาญาตา  (  Prapayata  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

ประภาธิดา  (  Prapatida  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งลูกหญิง  

ประภานรี  (  Prapanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประภานุช  (  Prapanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

ประภานาฏ  (  Prapanat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประภาลดา  (  Prapalada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

ดุจประภา  (  Dujprapa  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ , สีเลื่อมๆ  

ประภัสสรา  (  Prapassara  ,   Prapatsara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่า ช้าง