ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อัญญา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อัญญา  (  อัญญะ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

อัญญะ  (  Anya  )  แปลว่า  อื่นๆ  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป  

อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  อื่นๆ  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป  

อัญ  (  An  ,  Anya  )  แปลว่า  อื่นๆ  ,  ต่างออกไป  ,  แปลกไป  

อัญญากุล  (  Anyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างไป  

อัญญากานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแปลกไป  

อัญญากาญจน์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ทองที่ต่างออกไป  

อัญญากันย์  (  Anyakan  )  แปลว่า  นางผู้ต่างออกไป  

อัญญากัญญ์  (  Anyakan  )  แปลว่า  นางผู้ต่างออกไป  

อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป  

อัญญานาฏ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นางผู้ต่างออกไป  

อัญญาพันธุ์  (  Anyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป  

อัญญาพร  (  Anyaporn  )  แปลว่า  พรที่ต่างออกไป  

อัญญาพรรณ  (  Anyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ต่างออกไป  

อัญญาพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี  

อัญญาพิชญ์  (  Anyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ต่างออกไป  

อัญญาภรณ์  (  Anyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอื่นๆ  

อัญญาภัสร์  (  Anyapas  )  แปลว่า  แสงสว่างที่ต่างออกไป  

อัญญาภัทร์  (  Anyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่ต่างออกไป  

อัญญามณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  อัญมณี  ,  ของมีค่าอื่นๆ  

อัญญาสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางงามที่ต่างออกไป  

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ  

อัญพรรณ  (  Anyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ต่างออกไป  

อัญพัชร์  (  Anyapach  ,  Anyapat  )  แปลว่า  อัญมณี  ,  ของมีค่าอื่นๆ 

อัญภัทร์  (  Anyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่ต่างออกไป  

อัญภัสร์  (  Anyapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่ต่างออกไป  

อัญผกา  (  Anyaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ต่างออกไป  

อัญมาศ  (  Anyamas  )  แปลว่า  ทองที่ต่างออกไป  

อัญมาส  (  Anyamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ที่แปลกไป  

อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  เพชรที่ต่างออกไป  

อัญรัศมี  (  Anyaratsamee  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่ต่างออกไป  

อัญรัชนี  (  Anyaratchanee  )  แปลว่า  ราตรีที่ต่างออกไป  

อัญลดา  (  Anyalada  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป  

อัญวัลลี  (  Anyawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป  

อัญวัลย์ (  Anyawan  ,  Anyawal  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป  

อัญวัณณ์  (  Anyawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ต่างออกไป  

อัญวรรณ  (  Anyawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ต่างออกไป  

อัญวิมล  (  Anyawimol  )  แปลว่า  งามที่ต่างออกไป  

เครืออัญญา  (  Kruaanya  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป  

จิรอัญญา  (  Jiraanya  )  แปลว่า  นานอื่นๆ  ,  แปลกไปนาน  

ดุจอัญญา  (  Dujanya  )  แปลว่า  เหมือนต่างออกไป  

ดนุอัญญา  (  Danuanya  )  แปลว่า  ฉันที่ต่างออกไป  

ประไพอัญญา  (  Prapaianya  )  แปลว่า  งามที่ต่างออกไป  

ประภาอัญญา  (  Prapaanya  )  แปลว่า  แสงสว่างที่ต่างออกไป  

พิมพ์อัญญา  (  Pimanya  )  แปลว่า  รูปที่ต่างออกไป  

เพียงอัญญา  (  Pianganya  )  แปลว่า  เหมือนต่างออกไป  

รุจิอัญญา  (  Rujianya  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ต่างออกไป  

ศศิอัญญา  (  Sasianya  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ที่ต่างออกไป  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์