จุฑาชื่อผู้ชาย

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า จุฑา มีดังนี้  อาทิเช่น  

จุฑา  (  Juta  ,  jutha  )  แปลว่า  มงกุฏ  ,  หงอนไก่ ,  หงอนนกยูง  ,  ยอด (  ส่วนที่สูงที่สุด  )  

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  

จุฑากุล  (  Jutakul  )    แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาพันธุ์  (  Jutapan  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาพงษ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาวุฒิ  (  Jutawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด  

จุฑาคม  (  Jutakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมที่สุด  

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ผู้รู้ที่สุด  ,  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ผู้รู้ที่สุด  ,  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาเชษฐ์  (  Jutachet  ,  Jutaches  )  แปลว่า  พี่คนโตที่สุด  

จุฑาชัย  (  Jutachai  )  แปลว่า  การชนะเลิศ  

จุฑาไชย  (  Jutachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่สุด  

จุฑาชาญ  (  Jutachan  )  แปลว่า  ผู้มีความชำนาญที่สุด  

จุฑาโชติ  (  Jutachot  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองที่สุด  

จุฑาดนัย  (  Jutadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นยอด  

จุฑาเทพ  (  Jutatep  )  แปลว่า  ยอดเทพ  

จุฑานันท์  (  Jutanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่สุด  

จุฑานนท์  (  Jutanon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่สุด  

จุฑานาท  (  Jutanat  )  แปลว่า  ผู้มีความบันลือที่สุด  

จุฑาพร  (  Jutaporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรเป็นเลิศ  ,  ยอดแห่งพร  

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด  

จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด  

จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่สุด  

จุฑาเมธา  ( Jutameta  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดที่สุด  

จุฑาเมธี  (  Jutametee  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑารัฐ  (  Jutarat  )  แปลว่า  ยอดแห่งแว่นแคว้น  

จุฑาฤทธิ์  (  Jutarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจที่สุด  

จุฑาเลิศ  (  Jutalers  )  แปลว่า  ดียิ่งที่สุด  

จุฑาวงษ์  (  Jutawong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาวงศ์  (  Jutawong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาวัชร์  (  Jutawach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จุฑาวัฒน์  (  Jutawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

จุฑาวิทย์  (  Jutawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด 

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

จุฑาศักดฺิ์  (  Jutasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่สุด  

จุฑาอมร  (  Jutaamorn  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนที่สุด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์