ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ธีรญา

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ธีรญา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ธีร  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  มั่นคง  ,  มีปัญญา  

ธีรญา  (  Teeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  มั่นคง  ,  มีปัญญา  

ธีรญากุล  (  Teerayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ธีรญากานต์  (  Teerayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก  

ธีรญาทิพย์  (  Teerayathip  ,  Teerayatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา  

ธีรญาธร  (  Teerayatorn  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งนักปราชญ์  

ธีรญานุช  (  Teerayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

ธีรญาเนตร  (  Teerayanet  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำทาง  

ธีรญาพร  (  Teerayaporn  )  แปลว่า  พรแห่งนักปราชญ์  

ธีรญาพัชร์  (  Teerayapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ธีรญาภรณ์  (  Teerayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

ธีรญาภัทร์  (  Teerayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ธีรญาภัสร์  (  Teerayapas  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

ธีรญามณี  (  Teerayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ธีรญารัตน์  (  Teerayarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

เครือธีรญา  (  Kruateeraya  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

จารุธีรญา  (  Jaruteeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  ผู้มีปัญญาน่ารัก  

จิรธีรญา  (  Jirateeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ชไมธีรญา   (  Chamaiteeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชุติธีรญา  (  Chutiteeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ฐิติธีรญา  (  Thititeeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ดนุธีรญา  (  Danuteeraya  )  แปลว่า  ฉันมีปัญญา  ,  ฉันมั่นคง  

ดุจธีรญา  (  Dujteeraya  ,  Dutteeraya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ธิดาธีรญา  (  Tidateeraya  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

เพ็ญธีรญา  (  Penteeraya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

พิมพ์ธีรญา  (  Pimteeraya  )  แปลว่า  รูปนักปราชญ์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์