วิสุทธิชื่อผู้ชาย

      วิสุทธิชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิสุทธิ  (  Wisutti  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  

วิสุทธิ์  (  Wisut , Visut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  

วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักหมดจด  

วิสุทธิพันธุ์  (  Wisuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิชล  (  Wisuttichol  ,  Wisuttichon  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์  

วิสุทธิชัย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่สะอาด  

วิสุทธิไชย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  ผู้สะอาดเจริญกว่า  

วิสุทธิชาติ  (  Wisuttichat  )  แปลว่า  การเกิดสะอาด  

วิสุทธิโชติ  (  Wisuttichot  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองที่สะอาด  

วิสุทธิณัฐ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิณัฏฐ์  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิเดช  (  Wisuttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงสะอาด  

วิสุทธิทัศน์  (  Wisuttitas  )  แปลว่า  ผู้มีความเห็นที่สะอาด  

วิสุทธิเทพ  (  Wisuttitep  )  แปลว่า  เทพผู้หมดจด  

วิสุทธิธนา  (  Wisuttitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินสะอาด  

วิสุทธินาท  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความบันลือที่หมดจด  

วิสุทธิบุญ  (  Wisuttibun  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่สะอาด  

วิสุทธิวิชญ์  (  Wisuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิภัทร์  (  Wisuttipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักอันบริสุทธิ์  

วิสุทธิภัสร์  (  Wisuttipas  ,  Wisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่หมดจด  

วิสุทธิมนัส  (  Wisuttimanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด  

วิสุทธิเมธา  (  Wisuttimeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาหมดจด  

วิสุทธิรัฐ  (  Wisuttirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นสะอาด  

วิสุทธิฤทธิ์  (  Wisuttirit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจบริสุทธิ์  

วิสุทธิวงษ์  (  Wisuttiwong  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิวงศ์  (  Wisuttiwong  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิวัชร์  (  Wisuttiwach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วิสุทธิวัฒน์  (  Wisuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

วิสุทธิวัจน์  (  Wisuttiwaj  ,  Wisuttiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสะอาด  

วิสุทธิวุฒิ  (  Wisuttiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่หมดจด  

วิสุทธิศักดิ์  (  Wisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่หมดจด  ,  ผู้มีอำนาจที่สะอาด  

วิสุทธิอมร  (  Wisuttiamorn  )  แปลว่า  ผู้สะอาดที่ยั่งยืน  

ถิรวิสุทธิ์  (  Thirawisut  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงบริสุทธิ์  

ธีรวิสุทธิ์  (  Teerawisut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

นันทวิสุทธิ์  (  Nantawisut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่หมดจด  

บุญวิสุทธิ์  (  Bunwisut  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่สะอาด  

ปิยวิสุทธิ์  (  Piyawisut  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักบริสุทธิ์  

พรวิสุทธิ์  (  Pornwisut  )  แปลว่า  ผู้มีพรสะอาด  

พีรวิสุทธิ์  (  Peerawisut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่หมดจด  

พุฒิวิสุทธิ์  (  Puttiwisut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สะอาด  

ยศวิสุทธิ์  (  Yoswisut  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่หมดจด  

เลิศวิสุทธิ์  (  Lerswisut  )  แปลว่า  ผู้สะอาดดียิ่ง  ,  ผู้บริสุทธิ์ดียิ่ง  

วุฒิวิสุทธิ์  (  Wuttiwisut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่หมดจด  

สุรวิสุทธิ์  (  Surawisut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่หมดจด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ