ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พน  (  Pon  ,  Pana  )  แปลว่า  ป่า , พง , ความหนาทึบ  

พนขัณฑ์  (  Panakhan  )  แปลว่า  ทิวไม้  ,  แนวป่า  

พนสณฑ์  (  Panason  )  แปลว่า  พนขัณฑ์  ,  ราวป่า  

ฐิติพน  (  Thitipon  )  แปลว่า  ป่าดำรงอยู่  

ณพน  (  Napon  )  แปลว่า  ในป่า  ,  ที่ป่า  

ดนุพน  (  Danupon  )  แปลว่า  ป่าฉัน  

ถิรพน  (  Thirapon  )  แปลว่า  ป่าอันมั่นคง  

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  ,  พง  ,  ความหนาทึบ  

พนากุล  (  Panakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า  

พนาพันธุ์  (  Panapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า  

พนาพงษ์  (  Panapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า  

พนาพงศ์  (  Panapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า  

พนาพัฒน์  (  Panapat  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ  

พนาพัชร์  (  Panapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งป่า  

พนากานต์  (  Panakan  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก  

พนาเทพ  (  Panatep  )  แปลว่า  เทพแห่งป่า  

พนาธร  (  Panatorn  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งป่า 

พนาธรณ์  (  Panatorn  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งป่า   

พนาสณฑ์  (  Panason  )  แปลว่า  ราวป่า  , ทิวป่า  ,  แนวป่า  

พนาสัณฑ์  (  Panasan  )  แปลว่า  ราวป่า  , ทิวป่า  ,  แนวป่า  

พนาเวศ  ( Panawes  )  แปลว่า  ป่า  

พนานาท  (  Pananat  )  แปลว่า  ความบันลือแห่งป่า  

พนาวิทย์  (  Panawit  )  แปลว่า  ความรู้แห่งป่า  

พนาวิชญ์  (  Panawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งป่า  

พนาวุฒิ  (  Panawut  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ  

พนาวัชร์  (  Panawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งป่า  

พนาวัฒน์  (  Panawat  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ  

พนารัฐ  (  Panarat  )  แปลว่า  ป่าแห่งแว่นแคว้น  

พนาฤทธิ์  (  Panarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งป่า  

พนาสันต์  (  Panasan  )  แปลว่า  ป่าสงบ  

ชมพนา  (  Chompana  )  แปลว่า  ดูป่าด้วยความพอใจ  ,  มองป่าด้วยความพอใจ  

เฌอพนา  (  Cherpana  )  แปลว่า  ต้นไม้ป่า  

ฐิติพนา  (  Thitipana  )  แปลว่า  ป่าดำรงอยู่  

ณพนา  (  Napana  )  แปลว่า  ในป่า  ,  ที่ป่า  

ถิรพนา  (  Thirapana  )  แปลว่า  ป่าอันมั่นคง  

ธีรพนา  (  Teerapana  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งป่า  

ธิติพนา  (  Titipana  ,  Thitipana  )  แปลว่า  ความหนาแน่นแห่งป่า  

นันทพนา  (  Nantapana  )  แปลว่า  ป่าแห่งความยินดี  

ปิยพนา  (  Piyapana  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก  

ปิติพนา  (  Pitipana  )  แปลว่า  ป่าแห่งความยินดี  

พิสุทธิพนา  (  Pisuttipana  )  แปลว่า  ป่าอันหมดจด  

พีรพนา  (  Peerapana  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งป่า  

ศิริพนา  (  Siripana  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ  

สุทธิพนา  (  Suttipana  )  แปลว่า  ป่าแท้  

สุรพนา  (  Surapana  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งป่า  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ