ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิ

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิภา  (  Wipa  , Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

วิภากุล  (  Wipakul  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งเชื้อสาย  

วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความงดงาม  

วิภากาญจน์  (  Wipakan  )  แปลว่า  รัศมีทอง  

วิภากนก  (  Wipakanok  )  แปลว่า  รัศมีทอง  

วิภากมล  (  Wipakamol  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งใจ  

วิภากนา  (  Wipakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความงดงาม  

วิภากนิษฐ์  (  Wipakanis  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภากนิฏฐ์  (  Wipakanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภากนิฎฐ์  (  Wipakanid  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภากัญญา  (  Wipakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

วิภากันยา  (  Wipakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

วิภากัลยา  (  Wipakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

วิภาขนิษฐ์  (  Wipakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภาขนิฏฐ์  (  Wipakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภาขนิฎฐ์  (  Wipakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้มีความงดงาม  

วิภาจุไร  (  Wipajurai  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามแห่งไรผม  ,  ผู้มีไรผมแห่งความงดงาม  

วิภาชามา  (  Wipachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงดงาม  

วิภาญาดา  (  Wipayada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความงดงาม  

วิภาญาตา  (  Wipayata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความงดงาม  

วิภาดนยา  (  Wipadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงดงาม  

วิภาทิพย์  (  Wipathip  ,  Wipatip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

วิภาธิดา  (  Wipatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงดงาม  

วิภาพันธุ์  (  Wipapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

วิภาพร  (  Wipaporn  )  แปลว่า  พรแห่งแสงสว่าง  

วิภาพัชร์  (  Wipapach  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามดั่งเพชร  

วิภาภรณ์  (Wipaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ  

วิภาภัทร์  (  Wipapat  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามน่ารัก  

วิภาภัสร์  (  Wipapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงดงาม 

วิภาพิชญา  (  Wipapitchaya  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งนักปราชญ์  

วิภาไพลิน  (  Wipapailin  )  แปลว่า  ความสุกใสแห่งพลอยสีน้ำเงิน  

วิภามาส  (  Wipamas  )  แปลว่า  ความสุกใสแห่งจันทรา  

วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  รัศมีเพชร  

วิภาฤทัย  (  Wiparutai  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามแห่งใจ  

วิภารัชนี  (  Wiparatchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

วิภารำไพ  (  Wiparampai  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตะวัน  

วิภาลดา  (  Wipalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความงดงาม  

วิภาลักษมี  (  Wipalaksamee  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามแห่งโชคลาภ  

วิภาวัลยา  (  Wipawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

วิภาวัลลี  (  Wipawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

วิภาวลัย  (  Wipawalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงดงาม  

วิภาสินี  (  Wipasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

วิภาอร  (  Wipaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

ขวัญวิภา  (  Khwanwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามมีความเจริญ  

เครือวิภา  (  Kruawipa  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

จารุวิภา  (  Jaruwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามน่ารัก

จิรวิภา  (  Jirawipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยั่งยืน  

ชไมวิภา  (  Chamaiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามทั้งคู่  

ชุติวิภา  (  Chutiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามรุ่งเรือง  

ฐิติวิภา  (  Thitiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามดำรงอยู่  

ดนุวิภา  (  Danuwipa  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความงดงาม  

ดุจวิภา  (  Dujwipa  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  

ทิพย์วิภา  (  Thipwipa  ,  Tipwipa  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

บุญวิภา  (  Bunwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามมีความดี  

ประไพวิภา  (  Prapaiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม  

ประภาวิภา  (  Prapawipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงดงาม  

ประดุจวิภา  (  Pradujwipa  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  

ปิยวิภา  (  Piyawipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามอันเป็นที่รัก  

ผกาวิภา  (Phakawipa  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งดอกไม้  

เพ็ญวิภา  (  Penwipa  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงดงาม  

เพียงวิภา  (  Piangwipa  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  

พิมพ์วิภา  (  Pimwipa  )  แปลว่า  รูปแห่งความงดงาม  

พรวิภา  (  Pornwipa  )  แปลว่า  พรแห่งแสงสว่าง  

พรรณวิภา  (  Panwipa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีแห่งความงาม  

พิสุทธิวิภา  (  Pisuttiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามอันหมดจด  

ไพลินวิภา  (  Pailinwipa  )  แปลว่า  ความสุกใสแห่งพลอยสีน้ำเงิน  

พิชญ์วิภา  (  Pichwipa  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งนักปราชญ์

พิศวิภา  (  Piswipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม  

รุจิวิภา  (  Rujiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความงดงาม  

วลัยวิภา  (  Walaiwipa  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงดงาม  

ศศิวิภา  (  Sasiwipa  )  แปลว่า  ความสุกใสแห่งดวงจันทร์  

สิริวิภา  (  Siriwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามมีความเจริญ  

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "