ทีฆชื่อผู้ชาย

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ทีฆ  (  ทีคะ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ทีฆ  (  Teeka  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  นาน  ,  ยาว  

ทีฆกุล  (  Teekakul  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

ทีฆกานต์  (  Teekakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

ทีฆกร  (  Teekakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำอันยั่งยืน  

ทีฆกรณ์  (  Teekakorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดที่ยั่งยืน  

ทีฆกนิษฐ์  (  Teekakanis  )  แปลว่า น้องผู้ยั่งยืน  

ทีฆกนิฏฐ์  (  Teekakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

ทีฆกนิฎฐ์  (  Teekakanid  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

ทีฆเกษม  (  Teekakasem  )  แปลว่า  ผู้พ้นภัยที่ยั่งยืน  

ทีฆขนิษฐ์  (  Teekakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

ทีฆขนิฏฐ์  (  Teekakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

ทีฆขนิฎฐ์  (  Teekakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

ทีฆเขษม  (  Teekakhasem  )  แปลว่า  ผุ้พ้นภัยที่ยั่งยืน  

ทีฆคม  (  Teekakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมที่ยั่งยืน  

ทีฆจรัส  (  Teekajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่ยั่งยืน  

ทีฆเชษฐ์  (  Teekaches  ,  Teekachet  )  พี่ผู้ยั่งยืน  

ทีฆชัย  (  Teekachai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน  

ทีฆไชย  (  Teekachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่ยั่งยืน  

ทีฆชาติ  (  Teekachat  )  แปลว่า  งู 

ทีฆณัฐ  (  Teekanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ทีฆณัฏฐ์  (  Teekanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ทีฆดนุ  (  Teekadanu  )  แปลว่า  ฉันยั่งยืน  

ทีฆเดช  (  Teekadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงที่ยั่งยืน  ,  ผู้มีความงามที่ยั่งยืน  

ทีฆทิชา  (  Teekaticha  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน  

ทีฆนาท  (  Teekanat  )  แปลว่า  ผู้มีความบันลือที่ยั่งยืน  

ทีฆพงษ์  (  Teekapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

ทีฆพงศ์  (  Teekapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน 

ทีฆพันธุ์  (  Teekapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน   

ทีฆพร  (  Teekaporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรอันยั่งยืน  

ทีฆพัฒน์  (  Teekapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน  

ทีฆพัชร์  (  Teekapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

ทีฆภัทร์  (  Teekapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่ยั่งยืน  

ทีฆภัสร์  (  Teekapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน  

ทีฆายุ  (  Teekayu  )  แปลว่า  อายุยืน  ,  ผู้มีอายุยืน  

ทีฆลักษณ์  (  Teekalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ยั่งยืน  

ทีฆวุฒิ  (  Teekawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน  

ทีฆวัชร์  (  Teekawach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

ทีฆวัฒน์  (  Teekawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน  

ทีฆวงษ์  (  Teekawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

ทีฆวงศ์  (  Teekawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

ทีฆฤทธิ์  (  Teekarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันยั่งยืน  

ทีฆอมร  (  Teekaamorn  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "