ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พัชรี

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พัชรี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรีกุล  (  Patchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรีกานต์  (  Patchareekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

พัชรีทิพย์  (  Patchareethip  ,  Patchareetip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

พัชรีนาฏ  (  Patchareenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรีนาถ  (  Patchareenath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดุจเพชร  

พัชรีนุช  (  Patchareenuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร   

พัชรีพันธุ์  (  Patchareepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งเพชร  

พัชรีพร  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรดุจเพชร  

พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชรีภัทร์  (  Patchareepat  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พัชรีภัสร์  (  Patchareepas  )  แปลว่า  แสงเพชร  

พัชรีรัตน์  (  Patchareerat  )  แปลว่า  แก้วเพชร  ,  เพชรแก้ว  

พัชรีลดา  (  Patchareelada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรีวลัย  (  Patchareewalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

พัชรีวรรณ  (  Patchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

เครือพัชรี  (  Kruapatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

จารุพัชรี  (  Jarupatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

จิรพัชรี  (  Jirapatcharee  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

ชไมพัชรี  (  Chamaipatcharee  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ฐิติพัชรี  (  Thitipatcharee  )  แปลว่า  เพชรดำรงอยู่  

ณัฏฐพัชรี  (  Nattapatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ดนุพัชรี  (  Danupatcharee  )  แปลว่า  เพชรฉัน  

ดุจพัชรี  (  Dujpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ทิพย์พัชรี  (  Thippatcharee  ,  Tippatcharee  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

ทิพาพัชรี  (  Tipapatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งวัน  

ทิวาพัชรี  (  Tiwapatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งวัน  

ทิชาพัชรี  (  Tichapatcharee  )  แปลว่า  คนงามดุจเพชร  

ธิดาพัชรี  (  Tidapatcharee  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดุจเพชร  

ธนาพัชรี  (  Tanapatcharee  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์สิน  

ธัญพัชรี  (  Tanyapatcharee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดุจเพชร  

นันทพัชรี  (  Nantapatcharee  )  แปลว่า    เพชรแห่งความยินดี  

ประไพพัชรี  (  Prapaipatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

ประภาพัชรี  (  Prapapatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ประดุจพัชรี  (  Pradujpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ปิยพัชรี  (  Piyapatcharee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

ผกาพัชรี  (   Phakapatcharee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

พิชญ์พัชรี  (  Pichpatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พิศพัชรี  (  Pispatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

เพ็ญพัชรี  (  Penpatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

พิมพ์พัชรี  (  Pimpatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร  

เพียงพัชรี  (  Piangpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

มณีพัชรี  (  Maneepatcharee  )  แปลว่า  เพชร  ,  แก้วเพชร  

ยุพาพัชรี  (  Yupapatcharee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

รุจิพัชรี  (  Rujipatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

รำไพพัชรี  (  Rampaipatcharee  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

ลดาพัชรี  (   Ladapatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ศศิพัชรี  (  Sasipatcharee  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  

สกาวพัชรี  (  Sakaopatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สุวพัชรี  (  Suwapatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สุพัชรี  (  Supatcharee  )  แปลว่า  แปลว่า  เพชรงาม  

อาภาพัชรี  (  Arpapatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์