ชื่อหญิงมีคำว่ามณี

     ชื่อผู้หญิงมีคำว่า  มณี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า  

มณีกุล  (  Maneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

มณีกมล  (  Maneekamol  ,  Maneekamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจงามดุจเพชร  ,  บัวแก้ว  

มณีเกยูร  (  Maneekeyoon  )  แปลว่า  กำไลเพชร  ,  สายสร้อยเพชร  

มณีแข  (  Maneekhae  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  

มณีทิพย์  (  Maneethip  ,  Maneetip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

มณีนภา  (  Maneenapa  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  เพชรฟ้า  

มณีนาฏ  (  Maneenat  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร  

มณีนาถ  (  Maneenath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งเพชร  

มณีนุช  (  Maneenuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

มณีบุษรา  (  Maneebussara  ,  Maneebutsara  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเหลือง  

มณีพันธุ์  (  Maneepan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

มณีพรรณ  (  Maneepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

มณีพรรณราย  (  Maneepannarie  )  แปลว่า  ผู้งามผุดผ่องดุจเพชร  

มณีพร  (  Maneeporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขดุจเพชร  

มณีภรณ์  (  Maneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

มณีพัชรา  (  Maneepatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

มณีพิมล  (  Maneepimol  )  แปลว่า  เพชรงาม  

มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน  

มณีมรกต  (  Maneemorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  

มณีภัสรา  (  Maneepassara  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเพชร  

มณีรัตนา  (  Maneerattana  )  แปลว่า  แก้วเพชร  

มณีเรขา  (  Maneerekha  )  แปลว่า  เพชรน้ำงามยิ่ง  

มณีรำไพ  (  Maneerampai  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  เพชรตะวัน  

มณีฤทัย  (  Maneerutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจดุจเพชร  

มณีลดา  (  Maneelada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

มณีลักษณ์  (  Maneelak  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

มณีวัจนา  (  Maneewatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร  

มณีวรรณ  (  Maneewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

มณีวัชรา  (  Maneewatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

มณีวิมล  (  Maneewimol  )  แปลว่า  เพชรงาม  

กุลมณี  (  Kulmanee  ,  Kunmanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

กนามณี  (  Kanamanee  )  แปลว่า  เด็กหญิงงามดั่งเพชร  

กนิษฐามณี  (  Kanistamanee  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

กนิฏฐามณี  (  Kanittamanee  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

กนิฎฐามณี  (  Kanidtamanee  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กานดามณี  (  Kandamanee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

กานตามณี  (  Kantamanee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

แก้วมณี  (  Kaeomanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  

กมลมณี  (  Kamolmanee  ,  Kamonmanee  )  แปลว่า  ผู้มีใจงามดุจเพชร  ,  บัวแก้ว  

เกตุมณี  (  Ketmanee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดุจเพชร  

กุณฑลมณี  (  Kuntonmanee  )  แปลว่า  ต่างหูเพชร  

ขนิษฐามณี  (  Khanistamanee  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

ขนิฏฐามณี  (  Khanittamanee  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

ขนิฎฐามณี  (  Khanidtamanee  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

แขมณี  ( Khaemanee  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  

ขวัญมณี  (  Khwanmanee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดุจเพชร  

เครือมณี  (  Kruamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

จรัสมณี  (  Jarasmanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

จรรยามณี  (  Janyamanee  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติงามดุจเพชร  

จันทรามณี  (  Jantramanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งามดั่งเพชร  

จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  ผู้งดงามดั่งเพชร  

จิรมณี  (  Jiramanee  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

จุฑามณี  (  Jutamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  ปิ่นเพชร  

ชามามณี  (  Chamamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร  

ชไมมณี  (  Chamaimanee  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ชุติมณี  (  Chutimanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

เฌอมณี  (  Chermanee  )  แปลว่า  ต้นไม้เพชรพลอย  

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ญาตามณี  (  Yatamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ฐิติมณี  (  Thitimanee  )  แปลว่า  เพชรดำรงอยู่  

ณัฏฐามณี  (  Nattamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ดนุชามณี  (  Danuchamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร  

ดนยามณี  (  Danayamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร  

ดนุมณี  (  Danumanee  )  แปลว่า  เพชรฉัน  

ดุจมณี  (  Dujmanee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ดาริกามณี  (  Darikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร  

ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร  

ดวงมณี  (  Duongmanee  )  แปลว่า  ดวงแก้ว  ,  เพชรพลอย  

ทิพย์มณี  (  Thipmanee  ,  Tipmanee  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  วันแห่งเพชรพลอย  

ทิวามณี  (  Tiwamanee  )  แปลว่า  วันแห่งเพชรพลอย  

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  คนงามดุจเพชร  

ธิดามณี  (  Tidamanee  ,  Thidamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร  

ธนามณี  (  Tanamanee  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์สิน  

ธีรญามณี  (  Teerayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

นภามณี  (  Napamanee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  เพชรฟ้า  

บุษรามณี  (  Bussaramanee  ,  Butsaramanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเหลือง  

ประไพมณี  (  Prapaimanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ประดุจมณี  (  Pradujmanee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประภามณี  (  Prapamanee  )  แปลว่า  แสงเพชรพลอย  

ปทุมมณี  (  Patummanee  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

ปิยมณี  (  Piyamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก  

ผกามณี  (  Phakamanee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชรพลอย  

พรรณมณี  (  Panmanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พิทยามณี  (  Pittayamanee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจเพชร  

พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พิศมณี  (  Pismanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พิสุทธิมณี  (  Pisuttimanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พีรญามณี  (  Peerayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้เพียร  

พิริยามณี  (  Piriyamanee  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรดุจเพชร  

พิมลมณี  (  Pimolmanee   )  แปลว่า  เพชรงาม  

เพ็ญมณี  (  Penmanee  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยเพชร  

พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ไพลินมณี  (  Pailinmanee  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน  

มรกตมณี  (  Morrakotmanee  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  

ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง  

มยุรามณี  (  Mayuramanee  )  แปลว่า  นกยูงเพชร  

ยุพามณี  (  Yupamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  

รัตนามณี  (  Rattanamanee  )  แปลว่า  เพชรแก้ว  

รุจิรามณี  (  Rujiramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

รุจามณี  (  Rujamanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

รุจิมณี  (  Rujimanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

รำไพมณี  (  Rampaimanee  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

ฤทัยมณี  (  Rutaimanee  )  แปลว่า  ผู้มีใจดุจเพชร  

ลดามณี  (  Ladamanee  )  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

วัจนามณี  (  Watjanamanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร  

วัชรามณี  (  Watcharamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วิมลมณี  (  Wimolmanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ศศิมณี  (  Sasimanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เพชรจันทรา  

โศภิษฐ์มณี  (  Sopismanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  ,  เพชรงามยิ่ง  

สกาวมณี  (  Sakaomanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

อรมณี  (  Ornmanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  

อัปสรมณี  (  Absornmanee  )  แปลว่า  เพชรนางฟ้า  

อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

อุษามณี  (  Usamanee  )  แปลว่า  เพชรยามเช้าตรู่  

อาภามณี  (  Arpamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ