ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ธีร ( ธีระ )

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ธีร  (  ธีระ  )   มีดังนี้  อาทิเช่น  

ธีร  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  มีปัญญา  ,  มั่นคง  

ธีระ  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  มีปัญญา  ,  มั่นคง  

ธีรกุล  (  Teerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ธีรกนิษฐ์  (  Teerakanis  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์  

ธีรกนิฏฐ์  (  Teerakanit  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์  

ธีรกนิฎฐ์  (  Teerakanid  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์  

ธีรเกษม  (  Teerakasem  )  แปลว่า  นักปราชญ์พ้นภัย  

ธีรขนิษฐ์  (  Teerakhanis  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์  

ธีรขนิฏฐ์  (  Teerakhanit  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์  

ธีรขนิฎฐ์  (  Teerakhanid  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์  

ธีรเขษม  (  Teerakhasem  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้พ้นภัย  

ธีรชัย  (  Teerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์  

ธีรไชย  (  Teerachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

ธีรเชษฐ์  (  Teeraches  ,  Teerachet  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์  

ธีรฐิติ  (  Teerathiti  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ธีรณัฐ  (  Teeranat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดั่งนักปราชญ์  

ธีรณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดั่งนักปราชญ์  

ธีรดนุ  (  Teeradanu  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์  

ธีรเดช  (  Teeradech  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความงาม  ,  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง  

ธีรเทพ  (  Teeratep  )  แปลว่า  เทพแห่งนักปราชญ์  

ธีรทิชา  (  Teeraticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ธีรธนา  (  Teeratana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินนักปราชญ์  

ธีรธาดา  (  Teeratada  )  แปลว่า  ผู้สร้างมีปัญญา  

ธีรนันท์  (  Teeranan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

ธีรนนท์  (  Teeranon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

ธีรนาท  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความบันลือ  

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ธีรพันธุ์  (  Teerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ธีรพร  (  Teeraporn  )  แปลว่า  พรแห่งนักปราชญ์  

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ธีรภัทร์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก  ,  นักปราชญ์งาม  

ธีรภัสร์  (  Teerapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ธีรมนัส  (  Teeramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจมั่นคง  

ธีรยศ  (  Teerayos  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี  

ธีรรัฐ  (  Teerarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งนักปราชญ์  

ธีรฤทธิ์  (  Teerarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์ ,  ผู้มีอำนาจมั่นคง  

ธีรวงษ์  (  Teerawong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ธีรวงศ์  (  Teerawong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ธีรวัชร์  (  Teerawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ธีรวัฒน์  (  Teerawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

ธีรวัจน์  (  Teerawaj  ,  Teerawat  ) แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์  

ธีรวิทย์  (  Teerawit  )  แปลว่า  ความรู้แห่งนักปราชญ์  

ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  ปัญญาแห่งนักปราชญ์

ธีรวุฒิ  (  Teerawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสามารถ  

ธีรสันต์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์สงบ   

ธีรอมร  (  Teeraamorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์