ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า สันติ

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า สันติ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ  

สันติกุล  (  Santikul , Santikun  )   แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย  

สันติกานต์  (  Santikan  )  แปลว่า  ความสงบแห่งผู้เป็นที่รัก  

สันติกรณ์  (  Santikorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดมีความสงบ  

สันติกร  (  Santikorn  )  แปลว่า  ผู้ทำความสงบ  ,  ผู้สร้างความสงบ  

สันติเกษม  (  Santikasem  )  แปลว่า    ผู้มีความสงบพ้นภัย  

สันติเขษม  (  Santikhasem  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบพ้นภัย  

สันติคม  (  Santikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความสงบ  

สันติชัย  (  Santichai  )  แปลว่า  การชนะที่มีความสงบ  

สันติไชย  (  Santichai  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบเจริญกว่า  

สันติโชติ  (  Santichot  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบมีความรุ่งเรือง  

สันติณัฐ  (  Santinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสงบ  

สันติณัฏฐ์  (  Santinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสงบ  

สันติดนัย  (  Santidanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความสงบ  

สันติเดช  (  Santidech  )  แปลว่า  ผู้มีความสุกใสมีความสงบ  

สันติทัศน์  (  Santitas  )  แปลว่า  ผู้มีความเห็นที่มีความสงบ  

สันติเทพ  (  Santitep  )  แปลว่า  เทพผู้มีความสงบ  

สันติธร  (  Santitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความสงบ  

สันติธรณ์  (  Santitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความสงบ  

สันติพันธุ์  (  Santipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสงบ  

สันติพงษ์  (  Santipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสงบ  

สันติพงศ์  (  Santipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสงบ  

สันติพร  (  Santiporn  )  แปลว่า  พรแห่งความสงบ  

สันติภัทร์  (  Santipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความสงบ  

สันติภัสร์  (  Santipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความสงบ  

สันติภาคย์  (  Santipak  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบโชคดี  

สันติมนัส  (  Santimanas  )  แปลว่า  ผู้ความสงบแห่งใจ  

สันติรัฐ  (  Santirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีความสงบ  

สันติรัตน์  (  Santirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความสงบ  

สันติฤทธิ์  (  Santirit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจแห่งความสงบ  

สันติเลิศ  (  Santilers  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบดียิ่ง  

สันติวัจน์  (  Santiwat  ,Santiwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำด้วยความสงบ  

สันติวัชร์  (  Santiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความสงบ  

สันติวัฒน์  (  Santiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบมีความเจริญ  

สันติศักดิ์  (  Santisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบเป็นที่พึ่ง  

เกษมสันติ  (  Kasemsanti  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบพ้นภัย  

เขษมสันติ  (  Khasemsanti  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบพ้นภัย  

คมสันติ  (  Komsanti  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความสงบ  

จิรสันติ  (  Jirasanti  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบอันยั่งยืน  

ชนาสันติ  (  Chanasanti  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบ  

ฐิติสันติ  (  Thitisanti  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบดำรงอยู่  

ณสันติ  (  Nasanti  )  แปลว่า  ที่มีความสงบ  

ดนุสันติ  (  Danusanti  )  แปลว่า  ฉันมีความสงบ  

ถิรสันติ  (  Thirasanti  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบมั่นคง  

ธีรสันติ  (  Teerasanti  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสงบ  

นันทสันติ  (  Nantasanti  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความสงบ  

บุญสันติ  (  Bunsanti  )  แปลว่า  ผู้มีความดีมีความสงบ  

ปฐมสันติ  (  Patomsanti  )  แปลว่า  ความสงบครั้งแรก  

ปิยสันติ  (  Piyasanti  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความสงบ  

พีรสันติ  (  Peerasanti  )  แปลว่า  ความสงบแห่งผู้กล้า  

พุฒิสันติ  (  Puttisanti  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบมีความเจริญ  

สุรสันติ  (  Surasanti  )  แปลว่า  ความสงบแห่งผู้กล้า  

อมรสันติ  (  Amornsanti  )  แปลว่า  ผู้มีความสงบอันยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์