ชื่อชายที่มีคำว่าประจวบ

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  ประจวบ หรือ มีคำว่า ประ   มีดังนี้  อาทิเช่น  

ประจวบ  ( Prajuab , Prajuob )  แปลว่า  พบปะ  ,  บังเอิญพบ  ,  ประสบ  

ประจวบกุล  (  Prajuabkul  , Prajuobkul  )  แปลว่า  บังเอิญพบเชื้อสาย  

ประจวบพันธุ์  (  Prajuabpan  ,  Prajuobpan  )  แปลว่า  พบปะเชื้อสาย  

ประจวบพงษ์  (  Prajuabpong  ,  Prajuobpong  )  แปลว่า  พบปะเชื้อสาย  

ประจวบพงศ์  (  Prajuabpong  , Prajuobpong  )  แปลว่า  พบปะเชื้อสาย  

ประกฤต  (  Prakrit  )  แปลว่า  ทำมาก  ,  ทำ  

ประกฤตกุล  (  Prakritkul  )  แปลว่า  ผู้ทำเชื้อสาย  ,  เชื้อสายผู้ทำมาก  

ประกฤตพันธุ์  (  Prakritpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ทำมาก  

ประกฤตพงษ์  (  Prakritpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ทำมาก  

ประกฤตพงศ์  (  Prakritpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ทำมาก  

ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  หมู่คน  

ประชากุล  (  Prachakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหมู่คน  

ประชาพันธุ์  (  Prachapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหมู่คน  

ประชาพงษ์  (  Prachapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหมู่คน  

ประชาพงศ์  (  Prachapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหมู่คน  

ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  ตะเกียง  ,  โคม  

ประทีปกุล  (  Prateepkul  )  แปลว่า  ตะเกียงแห่งเชื้อสาย  

ประทีปพันธุ์  (  Prateepan  )  แปลว่า  ตะเกียงแห่งเชื้อสาย  

ประทีปพงษ์  (  Prateeppong  )  แปลว่า  ตะเกียงแห่งเชื้อสาย  

ประทีปพงศ์  (  Prateeppong  )  แปลว่า  ตะเกียงแห่งเชื้อสาย  

ประดิษฐ์  (  Pradis  ,  Pradit  )  แปลว่า  คิดทำขึ้น  ,  จัดทำขึ้น  ,  แต่งขึ้น  

ประดิษฐ์กุล  (  Pradiskul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้คิดทำขึ้น  

ประดิษฐ์พันธุ์  (  Pradispan  )  แปลว่า  เชื้อสายจัดทำขึ้น  

ประดิษฐ์พงษ์  (  Pradispong  )  แปลว่า  เชื้อสายจัดทำขึ้น  

ประดิษฐ์พงศ์  (  Pradispong  )  แปลว่า  เชื้อสายจัดทำขึ้น  

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ทำให้ดีขึ้น  

ประเทืองกุล  (  Pratuangkul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ประเทืองพันธุ์  (  Pratuangpan  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ประเทืองพงษ์  (  Pratuangpong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ประเทืองพงศ์  (  Pratuangpong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ,  วิเศษ  

ประเสริฐกุล  (  Prasertkul  )  แปลว่า  เชื้อสายดีเลิศ  

ประเสริฐพันธุ์  (  Prasertpan  )  แปลว่า  เชื้อสายดีเลิศ  

ประเสริฐพงษ์  (  Prasertpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดีเลิศ  

ประเสริฐพงศ์  (  Prasertpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดีเลิศ  

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ  ,  ทำให้สำเร็จ  

ประสิทธิ์กุล  (  Prasitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสำเร็จ  

ประสิทธิ์พันธุ์  (  Prasitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสำเร็จ  

ประสิทธิ์พงษ์  (  Prasitpong  )  แปลว่า  เชื้อผู้มีความสำเร็จ  

ประสิทธิ์พงศ์  (  Prasitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสำเร็จ  

ประภัส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ,  สีเลื่อมๆ  

ประภัสกุล  (  Prapaskul  )  แปลว่า  เชื้อสายแสงพราวๆ  

ประภัสพันธุ์  (  Prapaspan  )  แปลว่า  เชื้อสายแสงพราวๆ  

ประภัสพงษ์  (  Prapaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายแสงพราวๆ  

ประภัสพงศ์  (  Prapaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายแสงพราวๆ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "