พิสุทธิชื่อผู้หญิง

        พิสุทธิ  หรือ  พิสุทธิ์  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

พิสุทธิ (  Pisutti  )  แปลว่า  สะอาด ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  ,  ความดี  

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  ,  ความดี  

พิสุทธิกุล  (  Pisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

พิสุทธิกมล  (  Pisuttikamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด  

พิสุทธิกานต์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์  

พิสุทธิกันย์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิสุทธินาฏ  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นางผุ้หมดจด  

พิสุทธิญาดา  (  Pisuttiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

พิสุทธิญาตา  (  Pisuttiyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิสุทธิณัฐ  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

พิสุทธิณัฏฐ์  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

พิสุทธิดนุ  (  Pisuttidanu  )  แปลว่า  ฉันผู้สะอาด  ,  ฉันผู้หมดจด  

พิสุทธิดารา  (  Pisuttidara  )  แปลว่า  ดาวหมดจด  

พิสุทธิธาร  (  Pisuttitan  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์  

พิสุทธินุช  (  Pisuttinuch  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์  

พิสุทธิเนตร  (  Pisuttinet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาสะอาด  ,  ผู้นำทางที่หมดจด  

พิสุทธิอร  (  Pisuttiorn )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิสุทธิผกา  (  Pisuttiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้บริสุทธิ์  

พิสุทธิพันธุ์  (  Pisuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด  

พิสุทธิพร  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า  พรอันบริสุทธิ์  

พิสุทธิภรณ์  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันหมดจด  

พิสุทธิภัทร์  (  Pisuttipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่บริสุทธิ์  

พิสุทธิภัสร์  (  Pisuttipas  ,  Pisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่หมดจด  

พิสุทธิลดา  (  Pisuttilada  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

พิสุทธิวัลย์  (  Pisuttiwal  ,  Pisuttiwan  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  ,  เครือเถาบริสุทธิ์  

พิสุทธิวรรณ  (  Pisuttiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่หมดจด  

พิสุทธิวลัย  (  Pisuttiwalai  )  แปลว่า  กำไลสะอาด

พิสุทธิรัตน์  (  Pisuttirat  )  แปลว่า  แก้วหมดจด  

พิสุทธิฤทัย  (  Pisuttirutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด  

พิสุทธิ์ธิดา  (  Pisuttida  )  แปลว่า  ลูกหญิงบริสุทธิ์  

พิสุทธิ์นรี  (  Pisutnaree  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

เครือพิสุทธิ์  (  Kruapisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

นาฏพิสุทธิ์  (  Natpisut  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

ดุจพิสุทธิ์  (  Dujpisut  )  แปลว่า  เหมือนบริสุทธิ์  

ทิพย์พิสุทธิ์  (  Thippisut  ,  Tippisut  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์เป็นของเทวดา  

นันทพิสุทธิ์  (  Nantapisut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันหมดจด  

เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์  

พิมพ์พิสุทธิ์  (  Pimpisut  )  แปลว่า  รูปสะอาด  

เพียงพิสุทธิ์  (  Piangpisut  )  แปลว่า  เหมือนสะอาด  

พัชราพิสุทธิ์  (  Patcharapisut  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

มณีพิสุทธิ์  (  Maneepisut  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ศศิพิสุทธิ์  (  Sasipisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  

สุวพิสุทธิ์  (  Suwapisut  )  แปลว่า  ผู้งามบริสุทธิ์  

อรพิสุทธิ์  (  Ornpisut  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

อาภาพิสุทธิ์  (  Arpapisut  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่สะอาด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "