ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ประดุจ

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ประดุจ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ประดุจ  (  Praduj , Pradut  )  แปลว่า   เหมือน  ,  คล้าย  ,  เช่น  ,  ดัง  ,  ดั่ง  

ประดุจกุล  (  Pradujkul  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ประดุจกมล  (  Pradujkamol  )  แปลว่า  ดั่งดวงใจ  

ประดุจกนก  (  Pradujkanok  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

ประดุจกาญจน์  (  Pradujkan  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

ประดุจกัญญา  (  Pradujkanya  )  แปลว่า  ดั่งนางงาม  

ประดุจกันยา  (  Pradujkanya  )  แปลว่า  ดั่งนางงาม  

ประดุจกัลยา  (  Pradujkanlaya  )  แปลว่า  ดั่งนางงาม  

ประดุจกานดา  (  Pradujkanda  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก  

ประดุจกานตา  (  Pradujkanta  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก  

ประดุจแก้ว  (  Pradujkaeo  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจขจี  (  Pradujkhajee  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

ประดุจเครือ  (  Pradujkrua  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ประดุจจันทรา  (  Pradujjantra  )  แปลว่า  ดั่งจันทร์  

ประดุจชนิกา  (  Pradujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

ประดุจชนิดา  (  Pradujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

ประดุจชามา (  Pradujchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

ประดุจชไม  (  Pradujchamai  )  แปลว่า  เหมือนทั้งคู่  

ประดุจณัฐ  (  Pradujnat  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ประดุจณัฏฐ์  (  Pradujnat  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ประดุจดนุ  (  Pradujdanu  )  แปลว่า  เหมือนฉัน  

ประดุจดนุชา  (  Pradujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

ประดุจดนยา  (  Pradujdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

ประดุจดาริกา  (  Pradujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

ประดุจทิพย์  (  Pradujthip  ,  Pradujtip  )  แปลว่า  ดั่งเป็นของเทวดา  

ประดุจทิชา  (  Pradujticha  )  แปลว่า  เหมือนนก  

ประดุจธิดา  (  Pradujtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

ประดุจนุช  (  Pradujnuch  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  

ประดุจนาฏ  (  Pradujnat  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

ประดุจนรี  (  Pradujnaree  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

ประดุจนาถ  (  Pradujnath  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่พึ่ง  

ประดุจนัดดา  (  Pradujnadda  )  แปลว่า  เหมือนหลาน  

ประดุจเนตร  (  Pradujnet  )  แปลว่า  ดั่งผู้นำทาง  

ประดุจผกา  (  Pradujphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้  

ประดุจผกาย  (  Pradujphakie  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

ประดุจพันธุ์  (  Pradujpan  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ประดุจพรรณ  (  Pradujpan  )  แปลว่า  ดั่งความงาม  

ประดุจพร  (  Pradujporn  )  แปลว่า  เหมือนพร  

ประดุจพัชร์  (  Pradujpach  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจพัชรา  (  Pradujpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจพัชรี  (  Pradujpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจพิมพ์  (  Pradujpim  )  แปลว่า  รูปเหมือน  ,  เหมือนรูป  ,  เหมือนแบบ  

ประดุจเพชร  (  Pradujpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจเพ็ญ  (  Pradujpen  )  แปลว่า  ดั่งเต็มไปหมด  

ประดุจไพลิน  (  Pradujpailin  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีน้ำเงิน  

ประดุจภัทร์  (  Pradujpat  )  แปลว่า เหมือนงาม  

ประดุจภัสร์  (  Pradujpas  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

ประดุจภรณ์  (  Pradujporn  )  แปลว่า  เหมือนเครื่องประดับ  

ประดุจมณี  (  Pradujmanee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจมยุรา  (  Pradujmayura  )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

ประดุจมยุรี  (  Pradujmayuree  )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

ประดุจมยุเรศ  (  Pradujmayures  )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

ประดุจมัศยา  (  Pradujmassaya  ,  Pradujmatsaya  )  แปลว่า  เหมือนปลา  

ประดุจยุพา  (  Pradujyupa  )  แปลว่า  เหมือนสาว  

ประดุจรัชนี  (  Pradujratchanee  )  แปลว่า  เหมือนราตรี  

ประดุจรพี  (  Pradujrapee  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน  

ประดุจรวี  (  Pradujrawee  ,  Pradujravee  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน  

ประดุจรำไพ  (  Pradujrampai  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน  

ประดุจรัตน์  (  Pradujrat  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  ,  เหมือนแก้ว  

ประดุจฤทัย  (  Pradujrutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ  ,  ดั่งใจ  

ประดุจลดา  (  Pradujlada  )  แปลว่า   เหมือนเชื้อสาย  

ประดุจวัชรา  (  Pradujwatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจวัชรี  (  Pradujwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ประดุจวลัย  (  Pradujwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล  

ประดุจศศี  (  Pradujsasee  )  แปลว่า  เหมือนกระต่าย  ,  เหมือนจันทร์  

ประดุจสินี  (  Pradujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ประดุจสุดา  (  Pradujsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

ประดุจอร  (  Pradujorn  )  แปลว่า  เหมือนนาง  ,  เหมือนงาม  

ประดุจอาภา  (  Pradujarpa  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

ประดุจอำไพ  (  Pradujampai  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

ประดุจอุไร  (  Pradujurai  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์