ชื่อที่มีคำว่า ดารา

     ชื่อที่มีคำว่า  ดารา  หรือ  ชื่อที่มีความหมายว่า  ดาว  ส่วนมากมัก

ใช้กับชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดาราภรณ์  (  Daraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

ดารารัตน์  (  Dararat  )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดารามณี  (  Daramanee   )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดาราวลี  (  Darawalee  )  แปลว่า  สร้อยคอรูปดาว  ,  เชื้อสายดาว

ดาราวดี  (  Darawadee  )  แปลว่า  ดาว

ดาราทิพย์  (  Daratip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

ทิพย์ดารา  (  Tipdara  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

ดนุดารา  (  Danudara  )  แปลว่า  ฉันดาว

ดนุดาริกา  (  Danudarika  )  แปลว่า  ฉันดาว

ดาราพัชร์  (  Darapach  )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดุจดาว  (  Dujdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดวงดาว  (  Duongdao  )  แปลว่า  ดาว

ดวงดารา  (  Duongdara  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกา  (  Daraka  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาทิพย์  (  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darakaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

ดาริการัตน์  (  Darikarat  )  แปลว่า  ดาวเพชร

พิมลดารา  (  Pimoldara  )  แปลว่า  ดาวงาม

วิมลดารา  (  Wimoldara  )  แปลว่า  ดาวงาม

พิมพ์ดารา  (  Pimdara  )  แปลว่า  รูปดาว

เพ็ญดารา  (  Pendara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดาว

เพ็ญดาริกา  (  Pendarika  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดาว

พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า  รูปดาว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ