ชื่อที่มีคำว่า พัสตรา

    ชื่อที่มีคำว่า  พัสตร์  หรือ  พัสตรา  หรือ  จะอ่านว่า ( พัท - ตรา )

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พัสตรา  (  Pastra  )  แปลว่า  ผ้า

สุพัสตรา  (  Supastra  )  แปลว่า  ผ้างาม

สิริพัสตรา  (  Siripastra  )  แปลว่า  ผ้าแห่งความงาม

ศิริพัสตรา  (  Siripastra  )  แปลว่า  ผ้าแห่งความงาม

สุวพัสตรา  (  Suwapastra  )  แปลว่า  ผ้างาม

พิมลพัสตร์  (  Pimolpas  )  แปลว่า  ผ้างาม

วิมลพัสตร์  (  Wimolpas  )  แปลว่า  ผ้างาม

วราพัสตร์  (  Warapas  )  แปลว่า  ผ้าอันประเสริฐ

สกาวพัสตร์  (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผ้าขาว

ประไพพัสตร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผ้างาม

พิไลพัสตร์  (  Pilaipas  )  แปลว่า  ผ้างาม

วิไลพัสตร์  (  Wilaipas  )  แปลว่า  ผ้างาม

ศิราพัสตร์  (  Sirapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พัสตร์  (  Pas  )  แปลว่า  ผ้า

สิรพัสตร์  (  Sirapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า

ศิรพัสตร์  (  Sirapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า

จุฑาพัสตร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์