ชื่อที่มีคำว่า Sak

     ชื่อที่มีคำว่า  Sak  (  ศักดิ์  , ศักร ,  สัก  )   มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ  ,

ที่พึ่ง

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ  ,

ความเชี่ยวชาญ  ,  ที่พึ่ง

ศักร  (  Sak  )  แปลว่า  มีฤทธิ์  ,  มีอำนาจ  ,  ยิ่งใหญ่  ,  แข็งแรง

สัก  (  Sak  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้

สักกาย  (  Sakkie  )  แปลว่า  ตัวของตัว  ,  ความเป็นตัวบุคคล

ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญชนะ

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

อติศักดิ์  (  Atisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดีเลิศ

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

วีรศักดิ์  (  Weerasak  ,  Veerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งนักปราชญ์

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความเจริญ

ธิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความมั่นคง

ฐิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่บนความสามารถ

พงศ์ศักดิ์  (  Pongsak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสามารถ

พงษ์ศักดิ์  (  Pongsak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสามารถ

นันทศักดิ์  (  Nantasak  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเชี่ยวชาญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์