พุทธ แปลว่า อะไร

     ชื่อที่มีคำว่า  พุทธ  หรือ  คำว่า  พุทธ  แปลว่า  อะไร  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พุทธลดา  (  Putlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้รู้

พุทธทิชา  (  Putticha  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

พุทธอาภา  (  Putarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้รู้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พุทธ  (  Put  ,  Putta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้ตื่น

ณัฐพุทธ  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่

ณัฏฐพุทธ  (  Nattaput  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่

ธีรพุทธ  (  Teeraput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีไหวพริบดี

สุรพุทธ  (  Suraput  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้ตื่นที่กล้าหาญ

พีรพุทธ  (  Peeraput  ) แปลว่า  ผู้รู้ที่กล้าหาญ

วุฒิพุทธ  (  Wuttiput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีความเจริญ

วราพุทธ  (  Waraput  , Varaput  )  แปลว่า  ผู้รู้ที่ประเสริฐ

พุทธพงศ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้

พุทธพงษ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ