ชื่อที่มีคำว่า เหมือน

     ชื่อที่มีคำว่า  เหมือน  หรือ  คำว่า เหมือน  แปลว่า  อะไร  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  แปลว่า  งาม  ,  สวยดั่งที่ฝัน

เหมือนแก้ว  (  Muankaeo  )  แปลว่า  คล้ายกันกับแก้ว  ,  อย่าง

เดียวกับแก้ว

เหมือนปราง  (  Muanprang  )  แปลว่า  คล้ายกับแก้ม  ,  อย่างเดียวกับมะปราง

เหมือนผกา  (  Muanphaka  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับดอกไม้  ,  คล้ายกันกับดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เหมือน  (  Muan  )  แปลว่า  อย่างเดียวกัน  ,  คล้ายกัน

เหมือนพงศ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย

เหมือนพงษ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย

เหมือนพยัคฆ์  (  Muanpayak  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเสือ

เหมือนพัฒน์  (  Muanpat  )  แปลว่า  มีความเจริญอย่างเดียวกัน

เหมือนภัทร์  (  Muanpat  )  แปลว่า  น่ารักอย่างเดียวกัน

เหมือนกรณ์  (  Muankorn  ,  Muangorn  )  แปลว่า  ฉลาดคล้ายกัน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ