ชื่อที่มีคำว่า ปวิช

    ชื่อที่มีคำว่า  ปวิช    มีทั้งชื่อผูหญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปวิชา  (  Pawicha  )  แปลว่า  แหวน

ปวิชากาญจน์  (  Pawichakan  )  แปลว่า  แหวนทองคำ

ปวิชาพัชร์  (  Pawichapach  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชารัตน์  (  Pawicharat  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชามณี  (  Pawichamanee  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชากานต์  (  Pawichakan  )  แปลว่า  แหวนอันเป็นที่รัก

ปวิชาภัสร์  (  Pawichapas  )  แปลว่า  แหวนอันรุ่งเรือง

ปวิชามาศ  (  Pawichamas  )  แปลว่า  แหวนทอง

ปวิชามาส  (  Pawichamas  )  แปลว่า  แหวนรูปพระจันทร์

ปวิชาทิพย์  (  Pawichatip  ,  Pawichathip  )  แปลว่า  แหวนเป็นของเทวดา

ปวิชาทิพ  (  Pawichatip  ,  Pawichathip  )  แปลว่า  แหวนสวรรค์

เครือปวิชา  (  Kruapawicha  )  แปลว่า  เชื้อสายแหวน

พิมพ์ปวิชา  (  Pimpawicha  )  แปลว่า  รูปแหวน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปวิช  (  Pawich  ,  Pavich  )  แปลว่า  แหวน

ปวิชกนก  (  Pawichkanok  )  แปลว่า  แหวนทองคำ

ปวิชกาญจน์  (  Pawichkan  )  แปลว่า  แหวนทองคำ

ปวิชพัชร์  (  Pawichpach  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชรัตน์  (  Pawichrat  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชภัสร์  (  Pawichpas  )  แปลว่า  แหวนอันรุ่งเรือง

ปวิชกานต์  (  Pawichkan  )  แปลว่า  แหวนอันเป็นที่รัก

ปวิชพงศ์  (  Pawichpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแหวน

ปวิชพงษ์  (  Pawichpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแหวน

ปวิชกุล  (  Pawichkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแหวน

ปวิชเทพ  (  Pawichtep  )  แปลว่า  แหวนเทวดา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์