ชื่อที่มีคำว่า อาภา

    ชื่อที่มีคำว่า  อาภา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง ,  แสง  ,  รัศมี

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภากาญจน์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงทอง

อาภากานด์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้เป็นที่รัก

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

รวิอาภา  (  Rawiarpa  )  แปลว่า  แสงตะวัน

อาภาดารา  ( Arpadara  )  แปลว่า  แสงดาว

อาภาสินี  ( Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีความสว่าง

อาภาสิริ  (  Arpasiri  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาทิพย์  (  Arpatip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา

อาภาทิพ  ( Arpatip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์

อาภาลักษณ์  (  Arpalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

อาภาวรรณ  (  Arpawan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อาภาณัฐ  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

อาภาพัฒน์  (  Arpapat  )  แปลว่า  แสงแห่งความเจริญ

อาภาภัทร์  (  Arpapat  )  แปลว่า  แสงงาม

อาภากร  (  Arpakorn  ,  Arpagorn  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

อาภาพงศ์  (  Arpapong  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย

อาภาพงษ์  (  Arpapong  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ