ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-้า

    ชื่อที่สะกดด้วย  สระ เ-้า (  ou  ) หรือสระ เ-า ( ou )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เช้า  (  Chou  )  แปลว่า  เวลาระหว่างย่ำรุ่งถึงเที่ยง

เพา  (  Pou  )  แปลว่า  งาม

เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม

เยา  (  Yao .ใช้ ao แทน ou เดี๋ยวจะอ่านเป็น ยู you )  แปลว่า  อ่อน  ,  เบา  ,  น้อย

เยาว์  (  Yao   )  แปลว่า  รุ่น  ,  สาว  ,  หนุ่ม

เยาวพาณี  (  Yaowapanee  )  แปลว่า  ชื่อเทียนชนิดหนึ่งใช้ทำยา

เยาวมาลย์  (  Yaowaman  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  สวยที่สุด

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เย้า  (  Yao  )  แปลว่า  หยอก  ,  ล้อเล่น  ,  คนชาวเขาทางภาคเหนือของไทย  

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  ผู้มีลักษณะดี

เสาวคนธ์  (  Souwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

เสาวรส  (  Souwaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งมีดอกงามกลิ่นหอม

เสาวภาคย์  (  Souwapak  )  แปลว่า  ความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เก้า  (  Kou  )  แปลว่า  9 เป็นเลขระหว่าง 8 กับ 10

เกล้า  (  Klou  )  แปลว่า  ขมวดผม  ,  หัว

เข้า  (  Khou  )  แปลว่า  ลงรอยกัน  ,  เชื่อมกัน  ,  ประสม

เจ้า  (  Jou  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  ,  ชื่อข้าวชนิดหนึ่ง เรียกว่า ข้าวเจ้า

เต้า  (  Tou  )  แปลว่า  หม้อน้ำ  ,  ไป  ,  ถั่ว

เถ้า  (  Thou  )  แปลว่า  สิ่งที่เป็นผงละเอียดเหลือจากไฟเผามอดแล้ว ,  แก่  , มีอายุมาก  ,  เฒ่า

เบ้า  (  Bou  )  แปลว่า  ดินหรือโลหะปั้นเป็นรูปคล้ายถ้วยสำหรับหลอม ทอง เงิน

เป้า  (  Pou  )  แปลว่า  ผ้าเล็กๆสำหรับเย็บแทรกเสื้อหรือกางเกง ตรงกับรอยที่ตึงเพื่อให้หย่อนได้ ,

เครื่องหมายสำหรับหัดยิงให้แม่น

เว้า  (  Wou  )  แปลว่า  พูด

เสาร์  (  Sou  )  แปลว่า  ชื่อดาวเสาว์ ,  ชื่อวันเสาร์

เสา  (  Sou  )  แปลว่า  ไม้หลัก

เสาวรภย์  (  Souwarop  )  แปลว่า  กลิ่นหอม

เสาวภาพ  (  Souwapap  )  แปลว่า  อ่อนโยน

เส้า  (  Sou  )  แปลว่า  ไม้หลักที่ปักเป็นสามมุมสำหรับรองรับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "