ชื่อที่เกี่ยวกับ ยามราตรี

    ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ยามราตรี  หรือ  กลางคืน  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลามืด

รชนีวรรณ  (  Rachaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รชนีพรรณ  (  Rachaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รชนีกร  (  Rachaneekorn  ,  Rachaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รชนีรัตน์  (  Rachaneerat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  ,  Ratchaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน

รัตติรัตน์  (  Rattirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน

รัตติกร  (  Rattikorn  ,  Rattigorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รัตติลดา  (  Rattilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี

ประกายรัชนี  (  Prakieratchanee  )  แปลว่า  แสงแห่งราตรี

ภารัชนี  (  Paratchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

จุฑารัชนี  (  Jutaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่สุดแห่งราตรี

รุจิรารัตติ์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  ราตรีงาม

รุจารัตติ์  (  Rujarat  )  แปลว่า  ราตรีสว่าง

ราตรี  (  Ratree  )  แปลว่า  กลางคืน

แสงจันทร์  (  Saengjan  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงจันทร์

ดารารัชนี  (  Dararatchanee  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งราตรี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จุฑารัตติ์  (  Jutarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่สุดแห่งราตรี

ศิรรัตติ์  (  Sirarat  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งราตรี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์