ชื่อที่มีคำว่า Piti

     ชื่อที่มีคำว่า  Piti  (  ปิติ  หรือ  บางท่านอาจจะสะกดว่า  ปิฏิ  )

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปิติญา  (  Pitiya  ,  Pithiya  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจ  ,  ผู้ยินดี

ปิติญาภรณ์  (  Pitiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มใจเป็นเครื่องประดับ

ปิติญาพร  (  Pitiyaporn  )  แปลว่า  การอิ่มใจนำสุขมาให้

ปิติญาพรรณ  (  Pitiyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มใจในความงาม

ปิติญานุช  (  Pitiyanuch  )  แปลว่า  น้องอิ่มใจ

ปิติญารัตน์  (  Pitiyarat  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีดั่งเพชร

ปิติญาพัชร์  (  Pitiyapach  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีดั่งเพชร

ปิติญาภัทร์  (  Pitiyapat  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจน่ารัก

ปิติญาณัฐ  (  Pitiyanat  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งนักปราชญ์

ปิติญาณัฏฐ์  (  Pitiyanat  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งนักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปิติ  (  Piti  ,  Pithi  )  แปลว่า  การอิ่มใจ  ,  การยินดี

ปิติกุล  (  Pitikul  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ปิติพงษ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ปิติกานต์  (  Pitikan  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งผู้เป็นที่รัก

ปิติกาญจน์  (  Pitikan  )  แปลว่า  การอิ่มใจดั่งทอง

ปิติกรณ์  (  Pitikorn  ,  Pitigorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดอิ่มใจ

ปิติกร  (  Pitikorn  ,  Pitigorn  )  แปลว่า  แสงแห่งการยินดี

ปิติลักษณ์  (  Pitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งการอิ่มใจ

ปิติศักดิ์  (  Pitisak  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจในความสามารถ

ปิติยุทธ์  (  Pitiyut  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีในการต่อสู้

ปิติณัฐ  (  Pitinat  )  แปลว่า  กายินดีแห่งนักปราชญ์

ปิติณัฏฐ์  (  Pitinat  )  แปลว่า  การยินดีแห่งนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ