นาเรศ แปลว่า อะไร

     นาเรศ  แปลว่า อะไร  หรือ  ชื่อที่มีคำว่า นาเรศ  มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง

นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นาเรศมณี  (  Naresmanee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

สิรนาเรศ  ( Siranares  )  แปลว่า  ยอดหญิง

สิรินาเรศ  (  Sirinares  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

สุรนาเรศ  (  Suranares  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พิมพ์นาเรศ  (  Pimnares  )  แปลว่า  รูปนาง

บุญนาเรศ  (  Bunnares  )  แปลว่า  กุศลนาง

กุลนาเรศ  (  Kulnares  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

ศศินาเรศ  (  Sasinares  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศรนาเรศ  (  Sornnares  )  แปลว่า  ลูกธนูนาง

ทิพย์นาเรศ  (  Tipnares  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพนาเรศ  (  Tipnares  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางฟ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ