ชื่อพ-ฟ พยางค์เดียว

     ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย  พ-ฟ  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พร  (  Porn  )  แปลว่า  คำแสดงความปรารถนาดี  ,  สิ่งนำสุขมาให้

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ชนิด  ,  สีของผิว  ,  พัณณ์

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป  ,  แบบ

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย

เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง

แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าไหม

แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว

เพรียว  (  Priao   )  แปลว่า  ฉลาด  ,  เปรียว

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เสม  ,  เหมือน  ,  พอ

เพลง  (  Pleng  )  แปลว่า  คำขับร้อง

แพน  (  Pan  )  แปลว่า  แผ่ออก  ,  กระจายออก

ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  สีฟ้า  ,  สวรรค์

เฟิร์น  (  Fern  )  แปลว่า  ต้นเฟิน

ฟาง  (  Fang  )  แปลว่า  ต้นข้าวที่นวดเอาเมล็ดออกแล้ว

แฟง  (  Faeng  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งคล้ายฟักเขียวแต่เล็กกว่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พงศ์  ,  พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พจน์  (  Poj  ,  Pot  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พัทธ์  (  Pat  )แปลว่า  ผูก  ,  ติด  ,  เนื่อง

พันธ์  (  Pan  )  แปลว่า  ผูก  ,  ติด  ,  เนื่อง

พันธุ์  (  Pan  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  ญาติพี่น้อง  ,  วงศ์วาน

พัฒน์  (  Pat  ) แปลว่า   ความเจริญ

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  หินใสเนื้อแข็งใช้เจียระไนทำเครื่องประดับ

เพา  (  Pou  )  แปลว่า  งาม

เพิ่ม  (  Perm  )  แปลว่า  แถมให้  ,  เติม

เพลิน  (  Plern  )  แปลว่า  สนุกจนลืมสิ่งอื่น

เพียร  (  Pian  )  แปลว่า  ความบากบั่น

ฟิล์ม  (  Film  )  แปลว่า  วัตถุที่ใช้สำหรับถ่ายรูป

เฟื้อ  (  Fua  )  แปลว่า  เกื้อกูล

เฟื่อง  (  Fuang  )  แปลว่า  ฟุ้ง  ,  กระจาย

ฟุ้ง  (  Fung  )  แปลว่า  ตลบไป  ,  ปลิวไป

แฟ้ม  (  Faem  )  แปลว่า  ปกแข็งสำหรับเก็บเอกสาร

ฟัก  (  Fak  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งโตกว่าแฟง  เรียกฟักเขียว  ,  กกไข่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์