ชื่อที่มีความหมายว่า ผู้หญิง

      ชื่อที่มีความหมายว่า  ผู้หญิง  มีอยู่หลายชื่อ  ดังนี้  อาทิเช่น

สตรี  (  Satree  )  แปลว่า  ผู้หญิง

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุดา (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วๆไป

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีขวัญดี

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  วัยรุ่น  ,  นางรุ่นสาว

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  นางน้อย

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  หญิงที่รัก

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  สาววัยรุ่น

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องน้อย

ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  เด็กหญิง

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  หญิงทั่วไป

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

พนิดา  ( Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว

วนิดา  (  Wanida  ,  Vanida  )  แปลว่า  หญิงสาว

พะงา  (  Panga  )  แปลว่า  นางงาม

พธู  (  Patoo  )  แปลว่า  ผู้หญิง

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นาง

รมณี  (  Rommanee  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

ยุพเรศ  (  Yupares  , Yuppares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุวดี  (  Yawadee  )  แปลว่า  หญิงสาว

เยาวมาลย์  (  Yaowaman  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  หญิงงาม

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวลักษณ์  (  yaowalak  )  แปลว่า  หญิงสวย

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม

อร  (  Orn  )  แปลว่า  นาง

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุล

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  นาง

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก