ชื่อที่มีคำว่า วัจนี

     ชื่อที่มีคำว่า  วัจนี  ส่วนมากผู้หญิง  มักใช้คำว่า  วัจนี  หรือ วัจนา

อาทิเช่น

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สิริวัจนี  (  Siriwatjanee   )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม

ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม

สิริวัจนา  (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม

ศิริวัจนา   (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม

พิสุทธิ์วัจนี  (  Pisutwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันหมดจด

ณัฐวัจนี  (  Nattawatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐวัจนี  (  Nattawatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์

วัจนีทิพย์  (  Watjaneetip  )  แปลว่า  ถ้อยคำเป็นของเทวดา

ลดาวัจนี  (  Ladawatjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งเครือเถา

วัจนีกุล  (  Watjaneekul  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งเชื้อสาย

วัจนีวรรณ  (  Watjaneewan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม

วัจนีพรรณ  (  Watjaneepan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม

จารุวัจนี  (  Jaruwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำงาม

จิรวัจนี  (  Jirawatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันยั่งยืน

ชุติวัจนี  (  Chutiwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันรุ่งเรือง

วัจนีกานต์  (  Watjaneekan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก

อาภาวัจนี  (  Arpawatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง

วัจนานาฏ  (  Watjananat  )  แปลว่า  นางผู้กล่าวถ้อยคำ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ