ชื่อที่มีคำว่า วิมล

    ชื่อที่มีคำว่า  วิมล  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วิมล  (  Wimon  ,  Wimol  )  แปลว่า  งาม  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,

ไม่มีตาหนิ

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิมลกุล (  Wimolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  แก้วงาม

วิมลพัชร์  (  Wimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

วิมลภัทร์  (  Wimolpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงาม

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

วิมลณัฐ  (  Wimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

วิมลณัฏฐ์  (  Wimolnat  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

สิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม

ศิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

วิมลทิพย์  (  Wimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

วิมลทิพ  (  Wimoltip  )  แปลว่า  สวรรค์งาม

วิมลภัสร์  (  Wimolpas  )  แปลว่า  รัศมีงาม

วิมลฉวี  (  Wimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีวิมล  (  Chaweewimol  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

พิมพ์วิมล  (  Pimwimol  )  แปลว่า  รูปงาม

เพ็ญวิมล  (  Penwimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

เพียงวิมล  ( Piangwimol  )  แปลว่า  งามเสมอ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์