ชื่อที่มีคำว่า อนุ

     ชื่อที่มีคำว่า  อนุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  คำนึงถึง  ,  ระลึกถึง

อนุสราภรณ์  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีความคำนึงถึงเป็น

เครื่องประดับ

อนุสราพร  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ความคำนึงถึงนำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย

อนุชากานต์  (  Anuchakan  )  แปลว่า  น้องชายอันเป็นที่รัก

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ

อนุพนธ์  (  Anupon  )  แปลว่า  ติดต่อ

อนุพันธ์  (  Anupan  )  แปลว่า  ติดต่อ

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา  ,  ป้องกัน

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ทำตาม  ,  ปฏิบัติตาม

อนุสร  (  Anusorn  )  แปลว่าระลึก  , คำนึงถึง

อนุสรณ์  (  Anusorn  )  แปลว่า  การระลึก  ,  ความคำนึงถึง  

อนุมัติ  (  Anumat  )  แปลว่า  เห็นชอบ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์