ชื่อที่มีคำว่า ณัฏฐ

     ชื่อที่มีคำว่า  ณัฏฐ  ,  ณัฏฐ์  หรือ  บางท่านสะกดว่า  นัฏฐ ,  นัฏฐ์

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ณัฏฐ์สินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฏฐ์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์

ลดาณัฏฐ์  (  Ladanat  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์

ทิชาณัฏฐ์  (  Tichanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ทิพาณัฏฐ์  (  Tipanat  )  แปลว่า  วันนักปราชญ์

ทิวาณัฏฐ์  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันนักปราชญ์

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

นัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ณัฏฐาพร  (  Nattaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐกุล  (  Nattakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐ์พิสุทธิ์  (  Natpisut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนคือนักปราชญ์

พิสุทธิณัฏฐ์  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด

ปิยะณัฏฐ์  (  Piyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

วุฒิณัฏฐ์  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ภัทรณัฏฐ์  (  Pattaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์

วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์

ฐิติณัฏฐ์  (  Titinat  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งนักปราชญ์

ธีรณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้อ่อนโยน  

ธิติณัฏฐ์  (  Titinat  )  แปลว่า  ปัญญาแห่งนักปราชญ์

วราณัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

อัครณัฏฐ์  (  Akkaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เลิศ

อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง