ชื่อที่มีคำว่า พักตรา

      ชื่อที่มีคำว่า  พักตร์  หรือ  พักตรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชือผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พักตรา  (  Paktra  )  แปลว่า  หน้า

ทิพย์พักตรา  (  Tippaktra  )  แปลว่า  หน้าเป็นของเทวดา

เรขาพักตรา  (  Rekhapaktra  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้างามดั่งเขียน

พักตราเรขา  (  Paktrarekha  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้างามดั่งเขียน

สุพักตรา  (  Supaktra  )  แปลว่า  หน้างาม

สิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้าแห่งความงาม

ศิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้าแห่งความงาม

สุวพักตรา  (  Suwapaktra  )  แปลว่า  หน้างาม

ลออพักตร์  (  Laorpak  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้างาม

พิมลพักตร์  (  Pimolpak  )  แปลว่า  หน้างาม

วิมลพักตร์  (  Wimolpak  )  แปลว่า  หน้างาม

พิไลพักตร์  (  Pilaipak  )  แปลว่า  หน้างาม

วิไลพักตร์  (  Wilaipak  )  แปลว่า  หน้างาม

เยาวพักตร์  (  Yaowapak  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้าอ่อน

เสาวพักตร์  (  Souwapak  )  แปลว่า  หน้างาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ