คำที่อ่านออกเสียงว่า รัด

     ชื่อที่มีคำที่อ่านออกเสียงว่า  รัด  มีอยู่หลายคำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รัด  (  Rad  )  แปลว่า  กอด  ,  ผูก  ,  มัด

รัดเกล้า  (  Radklou  )  แปลว่า  เครื่องประดับศีรษะเพื่อรัดผมที่เกล้า

แล้วให้แน่น

รัต  (  Rat  )  แปลว่า  มีสีแดง  ,  เลือด

รัตมณี  (  Ratmanee  )  แปลว่า  พลอยทับทิม

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้ว  ,  เงินทอง  ,  ประเสริฐ

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร  ,  สร้อยทอง

รัตนาพร  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

รัถยา  (  Ratthaya  )  แปลว่า  ทางเดิน

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน  ,  เป็นเงิน

รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชดาวลี  (  Ratchadawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน

รัชตาวลี  (  Ratchatawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน

รัชฎาวลี  (  Ratchadawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน

รัชฏาวลี  (  Ratchatawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน

รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน  ,  เป็นเงิน

รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชตาพร  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  เงินนำสุขมาให้

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน  ,  ทำด้วยเงิน

รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชฏา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน  ,  เป็นเงิน

รัชฏาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชนิ  (  Ratchani  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ  ,  ขมิ้น

รัชนิกร  (  Ratchanikorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  เวลาค่ำ  ,  กลางคืน  ,  ขมิ้น

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

สิริรัชต์  (  Sirirach  )  แปลว่า  เงินแห่งความงาม

สิริรัชด์  (  Sirirach  )  แปลว่า  เงินแห่งความงาม

สิริรัตนา  (  Sirirattana  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

สิริรัชดา  (  Siriratchada  )  แปลว่า  เงินแห่งความงาม

สิริรัชตา  (  Siriratchata  )  แปลว่า  เงินแห่งความงาม

สิริรัชฎา   (  Siriratchada  )  แปลว่า  เงินแห่งความงาม

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

สิริรัศมี   (  Siriratsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รัชต์  (  Rat  )  แปลว่า  ทำด้วยเงิน  ,  เป็นเงิน  ,  เงิน

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  บ้านเมือง  ,  แว่นแคว้น

ศิริรัฐ  (  Sirirat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งแว่นแคว้น

รัฐภูมิ  (  Rattapoom  )  แปลว่า  พื้นที่แห่งแว่นแคว้น

รัฐพัฒน์  (  Rattapat  )  แปลว่า   ความเจริญแห่งแว่นแคว้น

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น

รัฐพงษ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ "