ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อำ

    ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  อำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สว่าง  ,  สุกใส

อำไพเรขา  (  Ampairekha  )  แปลว่า  งามยิ่ง

อำไพพร  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

อำไพกาญจน์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  สุกใสดั่งทองคำ

อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นมี่รักงาม

อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

อำไพมณี  (  Ampaimaee  )  แปลว่า  เพชรงาม

อำไพกุล  (  Ampaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  สีเหลืองใส  ,  ยางไม้ที่กลายเป็นหิน

อำพันเรขา  (  Ampanrekha  )  แปลว่า  หินสีเหลืองใสงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อำนวย  (  Amnuoy  )  แปลว่า  ให้  ,  สั่ง

อำนวยพงศ์  (  Amnuoypong  )  แปลว่า  ให้เชื้อสาย

อำนวยพงษ์  (  Amnuoypong  )  แปลว่า  ให้เชื้อสาย

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม  ,  มาก

อำพนกุล  (  Amponkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อำพนพงศ์  (  Amponpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อำพนพงษ์  (  Amponpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อำมฤต  (  Ammaruk  )  แปลว่า  เป็นทิพย์  ,  ไม่ตาย

อำรุง  (  Amrung  )  แปลว่า  เลี้ยงดู  ,  บำรุง

อำนาจ  (  Amnaj  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  สิทธิ  ,  กำลัง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์