ชื่อที่มีคำว่า ไฉไล

     ชื่อที่มีคำว่า  ไฉไล  (  Chailai  )  ส่วนมากมักใช้กับชื่อผู้หญิง

ดังนี้  อาทิเช่น

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม

ไฉไลกันยา  (  Chailaikanya  )  แปลว่า  นางงาม

ไฉไลกัลยา  (  Chailaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

ไฉไลลดา  (  Chailailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ไฉไลวัลยา  (  Chailaiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม

ไฉไลพรรณราย  (  Chailaipannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง

ไฉไลสินี  (  Chailaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

ไฉไลสุดา  (  Chailaisuda  )  แปลว่า  นางงาม

ไฉไลลักษณ์  (  Chailailak  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

ไฉไลลักขณา  (  Chailailakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

ไฉไลทิพย์  (  Chailaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ทิพย์ไฉไล  (  Tipchailai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

โฉมไฉไล  (  Chomchailai  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

ศศิไฉไล  (  Sasichailai  )  แปลว่า  จันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "