ชื่อที่มีคำว่า จิตรา

   ชื่อที่มีคำว่า  จิตรา  หรือ  จิตร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม

จิตราอัปสร  (  Jittraapiorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้งดงาม

จิตราวรรณ  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง

จิตราวัลย์  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางดงาม

จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง

จิตรานาฏ  (  Jittranat  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม

จิตราณัฐ  (  Jittranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้งดงาม

จิตราณัฏฐ์  (  Jittranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้งดงาม

จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  แก้วอันงดงาม

จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  เพชรอันงดงาม  

จิตราพัชร์  (  Jittrapach  )   แปลว่า  เพชรน้ำงามยิ่ง

พิศจิตรา  (  Pisjittra  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

ศศิจิตรา  (  Sasijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดั่งจันทร์

อาภาจิตรา  (  Arpajittra  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงดงาม

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

ประไพจิตร์    (  Prapaijit  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จิตร ,  จิตร์   (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม  ,  การระบายสี  ,  ลวดลาย  ,  การวาดเขียน

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

สมจิตร  (  Somjit  )  แปลว่า  งดงาม

สมจิตร์  (  Somjit  )  แปลว่า  งดงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์