ชื่อที่มีคำว่า ทวิชา

      ชื่อที่มีคำว่า  ทวิชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทวิชาภรณ์  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน,

เครื่องประดับรูปนก

ทวิชารัตน์  (  Tawicharat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนที่ประเสริฐ

ทิวชาพัชร์  (  Tawichapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้เกิดสองหน

ทวิชาวัลย์  (  Tawichawan  ,  Tawichaawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เกิดสองหน

ทวิชาวรรณ  (  Tawichawan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนงาม  ,  ผู้มีความงาม

ทวิชาพรรณ  (  Tawichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

เพ็ญทวิชา  (  Pentawicha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก  

พิมพ์ทวิชา  (  Pimtawicha  )  แปลว่า  รูปนก

ภรณ์ทวิชา  (  Porntawicha  )  แปลว่า  เครื่องประดับนก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก

ทวิชาพงศ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทวิชาพงษ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทวิชากุล  (  Tawichakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเกิดสองหน

ทวิชากานต์  (  Tawichakan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนอันเป็นที่รัก

ทวิชาพร  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เกิดสองหนนำสุขมาให้

ทวิชาพัฒน์  (  Tawichapat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนมีความเจริญ

ทวิชาภัทร์  (  Tawichapat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนน่ารัก

ทวิชาลักษณ์  (  Tawichalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ทวิชาพันธุ์  (  Tawichapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เกิดสองหน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์