ชื่อที่มีคำว่า วิ

     ชื่อที่มีคำว่า  วิร  ,  วิร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิร์  (  Wi  , Vi  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ  ,  วีร์

วิรญา  (  Wiraya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

วิรกานด์  (  Wirakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วิรพรรณ  (  Wirapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วิรวรรณ  (  Wirawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วิรทิชา  (  Wiraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วิรนุช  (  Wiranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า

วิรนาฏ  (  Wiranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิระ  (  Wira  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ  ,  วีระ

วิรวีร์  (  Wirawee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วิรพีร์  (  Wirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วิรพัฒน์  (  Wirapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

วิรภัทร์  (  Wirapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก  ,  ผู้กล้าเจริญ

วิรวัฒน์  (  Wirawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

วิรณัฏฐ์  (  Wiranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์

วิรณัฐ  (  Wiranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์

วิรวุฒิ  (  Wirawut  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

วิรกานต์  (  Wirakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก