ชื่อที่มีคำว่า อมรา

    ชื่อที่มีคำว่า  อมรา  หรือ  อมร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ไม่ตาย  ,  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อมราพร  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เทวดานำสุขมาให้

อมรามณี  (  Amaramanee  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

อมราสินี  (  Amarasinee  )  แปลว่า  นางผู้ไม่ตาย

อมรารัตน์  (  Amararat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมรทิพย์  (  Amorntip  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเป็นของเทวดา

อมรทิพ  (  Amorntip  )  แปลว่า  เทวดาสวรรค์  ,  ผู้ไม่ตายสวรรค์

อมรรัชนี  (  Amornratchanee  )  แปลว่า  ราตรีอันยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา

อมรกุล  (  Amornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ไม่ตาย

อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายอันเป็นที่รัก

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน

อมรภัทร์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายน่ารัก  ,  ผู้น่ารักอันยั่งยืน

อมรวัฒน์  (  Amornwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน

อมรภัส  (  Amornpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน

อมรภัสร์  (  Amornpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน

อมรพัชร์  (  Amornpach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน

อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน

อมรภพ  (  Amornpop  )  แปลว่า  โลกผู้ไม่ตาย

อมรยศ  (  Amornyos  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติคุณอันยั่งยืน

อมรรัฐ  (  Amornrat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นอันยั่งยืน

อมรณัฐ  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

อมรฤทธิ์  (  Amornrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันยั่งยืน

อมรศักดิ์  (  Amornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน

อมรเดช  (  Amorndech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันยั่งยืน

อมรเดชน์  (  Amorndech  )  แปลว่า  ลูกศรเทวดา

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ไม่ตาย

อมรวิทย์  (  Amornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง