ชื่อที่มีคำว่า ฉวี

    ชื่อที่มีคำว่า  ฉวี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช้น

ฉวี  (  Chawee  ,  Chavee  )  แปลว่า  ผิว  ,  ผิวกาย

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีกันยา  (  Chaweekanya  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวกายงาม

ฉวีทิพย์  (  Chaweetip  )  แปลว่า  ผิวกายเป็นของเทวดา

ฉวีรัตน์  (  Chaweerat  )  แปลว่า  ผิวแก้ว

ฉวีกาญจน์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผิวทอง

ฉวีกานต์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวอันเป็นที่รัก

ทิพย์ฉวี  (  Tipchawee  )  แปลว่า  ผิวกายเป็นของเทวดา

อัปสรฉวี  (  Apsornchawee  ) แปลว่า  ผู้มีผิวนางฟ้า

จารุฉวี  (  Jaruchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ประไพฉวี  (  Prapaichawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

พิมพ์ฉวี  (  Pimchawee  )  แปลว่า  รูปผิว  ,  รูปผิวกาย

พิศฉวี  (  Pischawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายงาม

ศศิฉวี  (  Sasichawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งแสงจันทร์

อัญญาฉวี  (  Anyachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายที่ต่างออกไป

อาภาฉวี  (  Arpachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายแห่งความสว่าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ