ชื่อที่มีคำว่า วีร์

    ชื่อที่มีคำว่า  วีร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วีร์ลดา  (  Weelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

สิรวีร์  (  Sirawee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่สุด

วีร์รจิต  (  Weerajit  )  แปลว่า  ผู้กล้างดงาม

วีร์รัชนี  (  Weeratchanee  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งราตรี

วีร์ลักษณา  (  Weelaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

วีร์ลักขณา  (  Weelakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

วีร์ลัคนา  (  Weelakkana  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคลแห่งผู้กล้า

วีร์วนา  (  Weewana  )  แปลว่า  ป่าแห่งผู้กล้า

วีรกานดา  (  Weerakanda  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรนาฏ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ

วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

วิภาวีร์  (  Wipawee  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งผู้กล้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วีร์  (  Wee)  แปลว่า  ผู้กล้า  ผู้เพียร  ,  นักรบ  ,  วิร  ,  พิร  ,  วีระ  ,  พีระ

วีระ  (  Weera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ

วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

วีรณัฐ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

ณัฐวีร์  (  Nattawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

วีรกานต์  (  Weelakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วนัสวีร์  (  Wanassawee  )  แปลว่า  ป่าแห่งผู้กล้า

มนัสวีร์  (  Manassawee  )  แปลว่า  ใจผู้กล้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก