ชื่อที่มีคำว่า ลาวัณย์

    ชื่อที่มีคำว่า  ลาวัณย์  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งาม

พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งาม

ลาวัณย์สินี  (  Lawansinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้น่ารัก

เพ็ญลาวัณย์  (  Penlawan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความน่ารัก

พิมพ์ลาวัณย์  (  Pimlawan  )  แปลว่า  รูปน่ารัก  ,  รูปงาม

ลดาลาวัณย์  (  Ladalawan  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ทิชาลาวัณย์  (  Tichalawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ทิพาลาวัณย์  (  Tipalawan  )  แปลว่า  วันงาม  ,  ผู้น่ารักแห่งวัน

รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม

วิภาลาวัณย์  (  Wipalawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง

นิภาลาวัณย์  (  Nipalawan  )  แปลว่า  ผู้งามเสมอ  ,  ผู้น่ารักเสมอ

นภาลาวัณย์  (  Napalawan  )  แปลว่า  ฟ้างาม

สุชาลาวัณย์  (  Suchalawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ลาวัณย์รัตน์  (  Lawanrat  )  แปลว่า  แก้วงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร