ชื่อที่มีคำแปลว่า นางฟ้า

    ชื่อที่มีคำแปลว่า  นางฟ้า  หรือ  เทวดาผู้หญิง  หรือ เทวดา

มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เทวี  (  Tewee  ,  Tevee  )  แปลว่า  นางฟ้า  , เทวดาผู้หญิง

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภานาฏ  (  Napanat  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภาสุดา  (  Napasuda  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภานรี  (  Napanaree  )   แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์สินี  (  Tipsinee  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาเป็นของเทวดา

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สุธาสินี  (  Sutasinee  ,  Suthasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าสวรรค์

ลดาอัปสร  (  Ladaapsorn  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า

อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า

  ชื่อผูชาย  อาทิเช่น

เทวา  (  Tewa  ,  Teva  )  แปลว่า  เทวดา  ,  เทวดผู้ชาย

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา

สุระ  (  Sura  )  แปลว่า  เทวดา

สุรชาติ  (  Surachat  )  แปลว่า  ตระกูลเทวดา

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็ยของเทวดา

สุธา  (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า  อาหารทิพย์

สุธาศิน  (  Sutasin  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์  คือ  เทวดาผู้ชาย

สุธาสี  (  Sutasee  )  แปลว่า  เทวดาผู้ชาย

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  เทวดา  ,  ผู้ไม่ตาย  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

อมรเทพ  (  Amorntep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ยั่งยืน

อมฤต  (  Amarit  ,  Amaruk  )  แปลว่า  เทวดา  ,  ผู้ไม่ตาย  ,  ไม่ตาย  ,  น้ำทิพย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "