ชื่อที่มีคำว่า พิมพ์

     ชื่อที่มีคำว่า  พิมพ์  มักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป  ,  แบบ

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  รูปเครือเถา  ,  แบบเครือเถา

พิมพ์สุดา  (  Pimsuda  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง

พิมพ์ดารา  (  Pimdara  )  แปลว่า  รูปดาว  ,  แบบดาว

พิมพ์มาตา  (  Pimmata  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่

พิมพ์ชนก  (  Pimchanok  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  เหมือนแม่  ,  แบบแม่

พิมพ์พร  (  Pimporn  )  แปลว่า  รูปนำสุขมาให้

พิมพ์ภรณ์  (  Pimporn  )  แปลว่า  รูปเครื่องประดับ  ,  ผู้มีรูปเป็นเครื่องประดับ

พิมพ์พรรณ  (  Pimpan  )  แปลว่า  รูปแห่งความงาม

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม  ,  ผ่องใส

พิมพ์หทัย  (  Pimhatai  )  แปลว่า  ประทับใจ

พิมพ์จันทร์  (  Pimjan  )  แปลว่า  รูปดวงจันทร์  ,  เหมือนจันทร์

พิมพ์เดือน  (  Pimduan  )  แปลว่า  รูปจันทร์  ,  เหมือนเดือน

พิมพ์ดาว  (  Pimdao  )  แปลว่า  รูปดาว  ,  เหมือนดาว

พิมพ์พิศ  (  Pimpis  )  แปลว่า  รูปงาม

พิมพ์พิสุทธิ์  (  Pimpisut  )  แปลว่า  งาม  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด

พิมพ์ภัสสร  (  Pimpassorn  )  แปลว่า  รูปแสงสว่าง

พิมพ์รัชนี  (  Pimratchanee  )  แปลว่า  รูปกลางคืน  ,  รูปเวลาค่ำ

พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปฟ้า

พิมพ์วิภา  (  Pimwipa  )  แปลว่า  รูปแสงสว่าง

พิมพ์กมล  (  Pimkamol  )  แปลว่า  พิมพ์ใจ  ,  ประทับใจ

พิมพ์อุษา  (  Pim-u-sa )  แปลว่า  รูปแสงเงินแสงทอง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ