ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ม ( มะ )

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ม  ที่อ่านออกเสียงว่า  มะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรพลอย

มณีจันทร์  (  Maneejan  )  แปลว่า  แก้วแสงจันทร์

มณีกาญจน์  (  Maneekan  )  แปลว่า  แก้วหินมีค่า  ,  เพชรพลอยทองคำ

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก

มณีพัชรา  (  Maneepatchara  )  แปลว่า  เพชรพลอย

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย

มธุลดา  (  Matulada  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำผึ้ง  ,  เชื้อสายน้ำหวาน  ,  เครือเถาน้ำผึ้ง

มธุรญา  (  Maturaya  )  แปลว่า  ไพเราะ

มโนขญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  ความรัก  คือ เกิดแต่ใจ

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  ผู้มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ

มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุงมาให้

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูง  ,  นกยูงตัวเมีย

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

มธุกร  (  Matukorn  ,  Matugorn  )  แปลว่า  แมลงผึ้ง  (  ผู้ทำน้ำหวาน  )

มธุรพจน์  (  Maturapoj  ,  Maturapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำไพเราะ

มนสิการ  (  Manasikan  )  แปลว่า  การกำหนดในใจ

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจพ่อ

มโน  (  Mano  )  แปลว่า  ใจ

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก  (  เกิดแต่ใจ  )

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  , เป็นที่พอใจ

มโนรถ  (  Manoroth  )  แปลว่า  ความหวัง  ,  ความใฝ่ฝัน

มโนรม  (  Manorom  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่ชอบใจ

มยุระ  (  mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง

มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ่

มหัศจรรย์  (  Mahadsajan  )  แปลว่า  น่าพิศวงมาก

มหพงศ์  (  Mahapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก

มหพงษ์  (  Mahapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ