ชื่อที่มีคำว่า คม

     ชื่อที่มีคำว่า  คม  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม  ,  คำนับ  ,  ไหว้  ,  การไป  ,  การถึง  ,

ส่วนที่บางที่สุด  ,  แหลมที่สุด  ,  เฉียบแหลม

คมกานต์  (  Komkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเฉียบแหลม

คมสัน  (   Komsan  )  แปลว่า  ปัญญาเฉียบแหลม  ,  ไหวพริบดี

คมพงศ์  (  Kompong  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉียบแหลม

คมพงษ์  (  Kompong  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉียบแหลม

คมพันธุ์  (  Kompan  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉียบแหลม

คมเดช  (  Komdech  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีชื่อเสียง

คมศักดิ์  (  Komsak  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความสามารถ

คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉียบแหลม

คมเทพ  (  Komtep  )  แปลว่า  เทพผู้เฉียบแหลม

คมพัฒน์  (  Kompat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเฉียบแหลม

คมพัชร์  (  Kompach  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมดั่งเพชร

คมภัทร์  (  Kompat  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมน่ารัก

คมวัฒน์  (  Komwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเฉียบแหลม

นันทคม  (  Nantakom  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเฉียบแหลม

พีระคม  (  Peerakom  )  แปลว่า  ผู้กล้าเฉียบแหลม

ณัฏฐาคม  (  Nattakom  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม

พิชญ์คม  (  Pitchakom  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม

ฐิติคม  (  Thitikom  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตอยู่ที่เฉียบแหลม

ธิติคม  (  Titikom  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "